ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดห้องละหมาดแห่งใหม่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
  • 16 December 2019
  • 128
  • 0
12 ธันวาคม 2562 เวลา 11.45 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  เป็นประธานเปิดห้องละหมาดแห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  (Fashion Island Shopping Mall) ซึ่งมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าฯ และพี่น้องมุสลิม ร่วมพิธีเปิด&nbs
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
  • 23 October 2019
  • 74
  • 0
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าว
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการศึกษา หลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำศาสนายุคใหม่" หลักสูตรที่ 2 ปี 2562
  • 9 September 2019
  • 83
  • 0
4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานปิด  และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตร "พัฒนาภาวะผู้นำศาสนายุคใหม่" หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 โดยมี นายสมชัย เลิศประสิทธิพัน
อ่านต่อ