นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล
จุฬาราชมนตรี
ประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย