สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

مـعهد لـتأهيل أئمة الـمسلمين بـتايلاند

สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

THE INSTITUTE FOR DEVELOPMENT OF ISLAMIC LEADER