สรุปปาฐกถาของท่าน ดาโต๊ะ ดร นัสรุดดิน มัด อีซา
 • 25 มีนาคม 2018 18:37
 • 662
 • 0
สรุป ปาฐกถาของท่าน ดาโต๊ะ ดร นัสรุดดิน มัด อีซา Dato Dr Nasharudin Mat Isa ซีอีโอของ The Global Movement of Moderates Foundation .ในงานปาฐกถาสาธารณะประจำปี เรื่อง “อิสลามกับความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทย” เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561
อ่านต่อ
อิสลามกับความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทย
 • 24 มีนาคม 2018 16:06
 • 413
 • 0
24 มกราคม 2561 สถาบันวะสะฏิยะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จัดงานปาฐกถาประจำปี เรื่อง ”อิสลามกับความเป็นพลเมืองมุสลิมในสังคมไทย” ในณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงแรมอัลมีรอซ ถนนรามคำแหง ซอย 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โด
อ่านต่อ
การประชุมสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ครั้งที่ 3/2561
 • 18 มีนาคม 2018 20:24
 • 264
 • 0
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.30 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ เปิดการประชุมคณะกรรมการของสถาบัน ฯ ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อสรุปงานปา
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ บรรยายหัวข้อพลเมืองดีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 14:05
 • 225
 • 0
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายในหัวข้อ พลเมืองดีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (المواطنة الصالحة أساس للتعايش السلمي) ในงานสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษาอิสล
อ่านต่อ
วะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม รอมฎอนในสายตาเพื่อนต่างศาสนา
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:59
 • 232
 • 0
9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี จัดวะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม ในหัวข้อ “รอมฎอนในสายตาเพื่อนต่างศาสนา” ณ ห้องประชุมวีไอพี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน โดยวิทยากร อ.เพิ่มศักดิ์ จะเรีย
อ่านต่อ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาไทยในจอร์แดน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:55
 • 172
 • 0
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ, ผศ.ดร.มูฮํมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง รอง ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ, ดร.อณัส อมาตยกุล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาไทยในจอร์แดนในโครงการพัฒนามุมมองและทัศนคติ (Perspective) ของนักศึกษาไทยมุสลิมต่อกระแส Radical Is
อ่านต่อ
ร่วมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง "ข้อห่วงกังวลของชุมชนพุทธ-มุสลิมในสังคมไทยในเดือนกรกฎาคม 2560
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:47
 • 198
 • 0
9 พฤษภาคม 2560 ทีมคณาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ประกอบด้วย รศ.ดร.โคทม อารียา, ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และคุณมานียา รักษาผล พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการผู้เชื่อมประสานของกลุ่มถักทอสั
อ่านต่อ
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการวิจัยสังคมมุสลิมในสังคมไทย การท้าทายจากแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกวิสัย (Secular World)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:44
 • 136
 • 0
สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการวิจัยสังคมมุสลิมในสังคมไทย การท้าทายจากแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกวิสัย (Secular World)ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ รา
อ่านต่อ
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง สังคมไทยและข้อคิดในนิทานราชธรรม: จากวรรณกรรมเปอร์เซียสู่วรรณกรรมไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:38
 • 195
 • 0
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. มีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สังคมไทยและข้อคิดในนิทานราชธรรม: จากวรรณกรรมเปอร์เซียสู่วรรณกรรมไทย ณ ห้องประชุมมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา (ว.ก.พ.) พญาไท กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื
อ่านต่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และผลต่อการป้องกันการสุดโต่ง
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:12
 • 162
 • 0
12 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุมอิสลามนานาชาติในหัวข้อ “ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และผลต่อการป้องกันการสุดโต่ง” ณ
อ่านต่อ
สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯจัดปาฐกถา ”จริยธรรมของการถกเถียง คุณธรรมของความเห็นต่าง”
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:09
 • 164
 • 0
(25 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 - 15.45 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดปาฐกถาพิเศษ ” จริยธรรมของการถกเถ
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับผู้บริหารองค์กรทางสายกลางจากประเทศมาเลเซีย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:08
 • 152
 • 0
7 กันยายน 2559 ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี Dr.Nasharudin Mat Isa Chief Executive Officer of the Global Movement of Moderates Foundation ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพ
อ่านต่อ
การสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ พุทธ - มุสลิม : วิทยปัญญาในการอยู่ร่วมกันของโลกตะวันออก
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:30
 • 173
 • 0
(22 มกราคม 2559) เวลา 13.30 - 17.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดการสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ (ทางสายกลาง)
อ่านต่อ
ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้รับเชิญไปบรรยายร่วมกับวิทยากรจากประเทศตุรกีและประเทศมาเลเซีย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:20
 • 112
 • 0
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง บทบาทของสื่อและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการสานเสวนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมกับวิทยากรจากประเทศตุร
อ่านต่อ
การประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดเสวนาวะสะฏียะฮ์ซีรีย์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:09
 • 159
 • 0
(วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558) เวลา 17.00 น. มีการประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดเสวนาวะสะฏียะฮ์ซีรีย์ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิ
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 4/2558
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:57
 • 142
 • 0
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรีจัดการประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 4/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาวันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำน
อ่านต่อ
บรรยาย เรื่อง วะสะฏียะฮ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:55
 • 207
 • 0
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันฯ ไปบรรยายเรื่อง วะสะฏียะฮ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม ให้กับแกนนำนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 70 คน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวคิดวะสะฏียะฮ์มาปรับใช้ในกิจกรรม
อ่านต่อ
สัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ หัวข้อ "ก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลามด้วยหลักวะสะฎียะฮ์"
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:53
 • 181
 • 0
เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2558 มีการสัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ หัวข้อ : "ก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลามด้วยหลักวะสะฎียะฮ์" โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ได้เดินทางมาเปิดโครงการสัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ
อ่านต่อ
แนวทางสายกลางกับการเสริมสร้างสันติสุขในพหุสังคม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:47
 • 151
 • 0
เมื่อวันที่28 กันยายน 2558 มีการประชุมสัมมนาเรื่อง "แนวทางสายกลางกับการเสริมสร้างสันติสุขในพหุสังคม "Reconstruction of Muslim Civilisation in Multi-Cultural and Multi-Religious ASEAN Countries Based on the Concept of Islamic Moderation (AL-WASATIYYAH
อ่านต่อ
สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯจัดปาฐกถา ”จริยธรรมของการถกเถียง คุณธรรมของความเห็นต่าง”
 • 17 พฤศจิกายน 2017 09:24
 • 159
 • 0
(25 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 - 15.45 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดปาฐกถาพิเศษ ” จริยธรรมของการถกเถ
อ่านต่อ
การสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ พุทธ - มุสลิม : วิทยปัญญาในการอยู่ร่วมกันของโลกตะวันออก
 • 16 พฤศจิกายน 2017 15:33
 • 164
 • 0
(22 มกราคม 2559) เวลา 13.30 - 17.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดการสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ (ทางสายกลาง)
อ่านต่อ
การดำเนินทางสายกลางของมุสลิมกลุ่มน้อยในอาเซียน : มุมมองของมิติหลักเจตนารมณ์แห่งกฏหมายอิสลาม
 • 15 พฤศจิกายน 2017 11:19
 • 172
 • 0
(28 กรกฎาคม 2558) ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง “การดำเนินทางสายกลางของมุสลิมกลุ่มน้อยในอาเซียน : มุมมองของมิติหลักเจตนารมณ์แห่งกฏหมายอิสลาม” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยาซิร อูดะฮฺ ผู้อำนวยการสถาบันมะกอศ
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 3/2558
 • 14 พฤศจิกายน 2017 15:55
 • 142
 • 0
(18 พฤษภาคม 2558) การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 3/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศา
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 2/2558
 • 14 พฤศจิกายน 2017 14:26
 • 157
 • 0
(16 มีนาคม 2558) การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาส
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 1/2558
 • 14 พฤศจิกายน 2017 11:31
 • 148
 • 0
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริ
อ่านต่อ