ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดโครงการสัมมนา กอจ.ทั่วประเทศ
 • 7 July 2017 14:50
 • 90
 • 0
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2555 ซึ่งกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการ สัมมนา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ป
อ่านต่อ
คณะจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน
 • 7 July 2017 14:37
 • 114
 • 0
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา นำคณะผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และผู้นำ อบต.ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา และเจ้าหน้าที่ 120 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชม
อ่านต่อ
ผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรีร่วมงานสัมมนาของ ป.ป.ช.
 • 7 July 2017 11:56
 • 94
 • 0
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ผู้แทนจากสำนักจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย อ.อรุณ บุญชม อ.สุเทพ เลาะลาเมาะ และ อ.ไพรัช ผนิศวรนันท์ เข้าร่วมงานนิทรรศการและการสัมมนาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551-2555) และ
อ่านต่อ
ศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดดารุ้ลอามาน นำคณะนักเรียนเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 7 July 2017 11:47
 • 107
 • 0
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำมัสยิดดารุ้ลอามาน (บ้านนาใน)  ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  นำคณะนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเยาวชนตามหลักศาสนาอิสลาม ประจำปี 2555"  เข้าเยี่
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสพ้นจากตำแหน่งของอุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย
 • 7 July 2017 10:45
 • 118
 • 0
เมื่อวันที่  8 พฤษภาคม 2555  ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะ ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสพ้นจากแหน่งของ ฯพณฯ นบิ้ล อัชริ ( H.E. Nabil H.H. Ashri ) อุปทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ EDF  (The Presi
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ JAKIM จากมาเลเซีย
 • 7 July 2017 10:36
 • 93
 • 0
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย นำคณะจาก Malaysia Department of Islamic Development (JAKIM) 9 ท่าน  จากประเทศมาเลเซียเข้าปรึกษาหาเรือเรื่องเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการบริหารจัดการของสำนักจุฬาราชมนตรีที่มีต่อ HI
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดงานเมาลิดกลาง จ.สตูล
 • 7 July 2017 10:31
 • 123
 • 0
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดสตูล ประจำปี ฮ.ศ. 1433 (2555) ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กำหนดจัด
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดงานเมาว์ลิดสัมพันธ์ สรรค์สร้างสันติสุขสู่ชายแดนใต้
 • 7 July 2017 10:28
 • 98
 • 0
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาว์ลิดสัมพันธ์ สรรค์สร้างสันติสุขสู่ชายแดนใต้ ประจำปี 2555 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี ซึ่งงานในครั้งนี้ ศูนนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ได้มอบหมาย
อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศนำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังโอวาทและบรรยายสรุป
 • 7 July 2017 10:18
 • 113
 • 0
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี โดยมี ดร.วิศรุต เลาะวิถี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนัก
อ่านต่อ
อบต.ตันหยงมัส นำคณะศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี
 • 7 July 2017 10:10
 • 136
 • 0
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำศาสนา และประชาชน เข้าศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมาคมคุรุสัมพันธ์ฯ
 • 6 July 2017 10:17
 • 272
 • 0
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 อ.อรุณ บุญชม เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554-55 ของสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ้ลอิสลาห์ หมู่ 2 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลา
อ่านต่อ
อบต.สากอ จ.นราธิวาส นำคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี
 • 6 July 2017 10:03
 • 133
 • 0
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นำคณะผู้บริหาร ผู้นำศาสนาและพนักงาน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ และสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สันติ (อาลี) เสือสมิง เป็นผู
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดยะลา
 • 6 July 2017 09:26
 • 138
 • 0
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2555 โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ จาก อ.เบตง จ.ยะลา นำคณะครูและนักเรียนเข้าเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สันติ เสือสมิง เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวโอวาท ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมประชุมสันติภาพสากลเอเชีย
 • 6 July 2017 09:03
 • 123
 • 0
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย อ.ไพรัช ผณิศวรนันท์ และ อ.มาโนช ระดิ่งหิน เดินทางไปร่วมประชุมในงาน "Inaugural Assembly of the Asia Peace Conference "Good Govermance for Regional Development & Peace" ณ โรงแรม InterConti
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีส่งผู้แทนร่วมงานครบรอบ 25 ปีแห่งการเสริมสร้างเพื่อสันติภาพ ณ เมืองอัสซีซี ประเทศอิตาลี
 • 5 July 2017 15:14
 • 150
 • 0
โดย  อบุอัชรอฟวันอันศ็อร        งานครบรอบ 25 ปี แห่งการเสริมสร้างเพื่อสันติภาพ ณ เมืองอัสซีซี  (The 25th Anniversary of the World Day of Prayer for Peace: A Day of Reflection, Dialogues and Prayer for Justice and Peace
อ่านต่อ
อบต.ม่วงเตี้ยนำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 5 July 2017 13:37
 • 128
 • 0
เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2554  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี  นำคณะเข้าศึกษาและเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี  โดยมี นายสมัย เจริญช่าง  รองประธานคณะกรรมการกลางฯ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับณ ห้องปร
อ่านต่อ
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุม 5 ศาสนา
 • 5 July 2017 12:20
 • 113
 • 0
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554   คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย ดร.วิศรุต เลาะวิถี  นายไพรัช ผนิศวรนันท์ และนายสุเทพ เลาะลาเมาะ เดินทางเข้าร่วมประชุมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2554 และการสถาปนานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทย ณ ห้องประชุมวาย
อ่านต่อ
คณะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ รุ่นที่่ 2 เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 5 July 2017 12:16
 • 96
 • 0
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  นำคณะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ รุ่นที่ 2  และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมคารวะ  โดยมี  ดร.วิศรุต เลาะวิถี  เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ
อ่านต่อ
ศอ.บต.นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 5 July 2017 11:40
 • 115
 • 0
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.)  นำคณะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ และเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมคารวะ  โดยมี  ดร.วิศรุต เลาะวิถี  เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บริหารกิจ
อ่านต่อ
อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี ฮ.ศ. 1432 เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 • 5 July 2017 11:31
 • 104
 • 0
เมื่อวันที่ 7 กันยายน  2554  รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี  อะมีรุ้ลฮัจย์ ปี ฮ.ศ. 1432 และคณะ เข้าพบ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อหารือและรับทราบนโยบายด้านกิจการฮัจย์
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
 • 5 July 2017 11:28
 • 102
 • 0
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 นายสมัย เจริญช่าง รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  ได้เดินทางไปมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมที่ประสบอัคคีภัย ในชุมชนอัตตักวา ซอยประชาอุทิศ 59 แยก 3 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตร อ.ก.ช.
 • 5 July 2017 10:51
 • 112
 • 0
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554  ท่านอาจารย์อรุณ บุญชุม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  เดินทางไปเป็นวิทยากรในโครงการอบรมหลักสูตร "อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนเพื่อลดคดีที่จะฟ้องในศาล (อ.ก.ช.)"จัดโดย สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม  ณ โรง
อ่านต่อ
อบต.กาบัง จ.ยะลา นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 5 July 2017 10:48
 • 136
 • 0
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลกาบัง จ.ยะลา นำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี  ดร.วิศรุต เลาะวิถี  เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การ
อ่านต่อ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า นำคณะเยาวชน เข้าพ
 • 5 July 2017 10:42
 • 102
 • 0
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า อ.ยะรัง จ.ปัตตานี  นำคณะเยาวชน จากโครงการเยาวชนสานใจสู่สันติ  เข้าพบและรับฟังโอวาท โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
อ่านต่อ
คณะเยาวชน และกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าพบ
 • 5 July 2017 10:29
 • 113
 • 0
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี นำคณะเยาวชนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม และกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบ  โดยมี ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนบริหารกิจการศาสนาอิสลามแห
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • 5 July 2017 10:26
 • 119
 • 0
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การดำรงชีวิตบนพื้นฐานคุณธรรม" ณ ห้องประชุม กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีคณะบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย
อ่านต่อ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นำคณะเข้าพบ
 • 5 July 2017 10:24
 • 158
 • 0
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) นำคณะกรรมการยกร่างโครงการฯ เข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโครงการก่อตั้งสภานานาชาติ เพื่อสันติภาพในประเทศไทย  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬารา
อ่านต่อ
คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 5 July 2017 10:17
 • 125
 • 0
เมื่อวันที่ 10 พ.ค.54 เวลา 10.30 น. คณะสื่อมวลชนจากประเทศมุสลิมเข้าเยี่ยมคารวะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางฯ เยี่ยมชมกิจการฝ่ายฮาลาล และชมการสาธิตกอรีจากนักกอรีของสมาคมกอรีแห่งประเทศไทย โดยมีผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางฯ ให้การต้อนรับ
อ่านต่อ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จ.สงขลา นำคณะผู้นำชุมชนศึกษาดูงานสำนักจุฬาฯ
 • 5 July 2017 10:13
 • 128
 • 0
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18  จังหวัดสงขลา นำผู้นำชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้เข้าศึกษาดูงานและบรรยายสรุป โดยมี อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18  จังหวัดสงขลา
อ่านต่อ
คณะเยาวชนและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าพบและรับฟังโอวาท
 • 5 July 2017 10:09
 • 112
 • 0
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 กรมการปกครอง นำคณะเยาวชน และเจ้าหน้าที่ จากโครงการ "เยาวชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์" รุ่นที่ 3  เข้าพบและรับฟังโอวาทจากท่าน อ.ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุม ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพ
อ่านต่อ