หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทางออกสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
 • 13 July 2017 10:13
 • 127
 • 0
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมงานสัมมนาระหว่างนักวิชาการด้านศาสนาทั้ง พุทธ คริสต์ และอิสลาม ในหัวข้อเรื่อง "หลักศาสนากับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท: ทางออกสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน" ซึ่งจัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่
อ่านต่อ
นักศึกษาจากจังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 13 July 2017 10:08
 • 117
 • 0
เมื่อวันที่  23 เมษายน 2556 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20   คน เข้าเยี่ยมคารวะ โดยมี ดร.วิศรุต เลาะวิถี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป  ณ ห
อ่านต่อ
โรงเรียนพระดาบสนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 13 July 2017 10:02
 • 102
 • 0
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556  โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3  และคณะครูอาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท โดยมี อ.ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวโอวาท ณ ห้องประช
อ่านต่อ
ศอ.บต.นำบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน
 • 13 July 2017 09:50
 • 103
 • 0
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) นำบุคลากรประจำสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี นายสมชาย เจ๊ะวังมา เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบ
อ่านต่อ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำหน่วยฯ (ชรบ.)
 • 13 July 2017 09:39
 • 132
 • 0
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 อ.ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “องค์ความรู้พื้นฐานในการปรับแนวความคิดความเชื่อที่ถูกต้อง” พร้อมทั้งให้ความรู้ แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำหน
อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านตันหยงนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา
 • 12 July 2017 09:53
 • 126
 • 0
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 โรงเรียนบ้านตันหยง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำคณะนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  จากโครงการ “เปิดประตูสู่โลกกว้าง”  เข้าทัศนศึกษา โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ
อ่านต่อ
คณะจาก อบต.บางเขา จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน
 • 12 July 2017 09:38
 • 104
 • 0
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี พร้อมด้วยสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และผู้นำชุมชน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักงานจุฬาราชมนตรี โดยมี นายสมชาย เจ๊ะวังมา เป็นผู้แทนจุฬาราชม
อ่านต่อ
เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง จ.สตูลนำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 12 July 2017 09:25
 • 111
 • 0
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  เทศบาลตำบล เจ๊ะบิลัง จ.สตูล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และคณะกรรมการชุมชน เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน  โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป  
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับพนักงานราชการของ ศอ.บต.
 • 12 July 2017 09:20
 • 103
 • 0
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2556  อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ พร้อมให้โอวาทแก่คณะพนักงานราชการจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาจากจังหวัดนราธิวาส
 • 12 July 2017 08:26
 • 102
 • 0
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ดร.วิศรุต เลาะวิถี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้นำศาสนา ครูสอนศาสนา (ตาดีกา) จาก เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบั
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาจากจังหวัดสตูล
 • 12 July 2017 08:18
 • 94
 • 0
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น  คณะกรรมการมัสยิด และครูผู้สอนประจำมัสยิดในพื่นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง อ.เมือง จ.สตูล จากโครงการพัฒนาบุคลากรด้านศาสนาและทัศนศึกษ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะมุสลิมจากมาเลเซีย
 • 12 July 2017 08:14
 • 101
 • 0
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ดร.วิศรุต เลาะวิถี เป็นผู้แทนจุฬาร่าชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรายายสรุป แก่คณะมุสลิมจากประเทศมาเลเซียที่เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
คณะผู้นำชุมชนใน 5 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาดูงาน
 • 11 July 2017 16:15
 • 97
 • 0
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 18 จังหวัดสงขลา นำคณะบุคลากร และผู้นำชุมชมใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “เผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชมชน” จำ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานเมาลิดกลางฯ ต.หล่อยูง 1434
 • 11 July 2017 15:49
 • 128
 • 0
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2556 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน  “เมาลิดกลางตำบลหล่อยูง ประจำปี ฮ.ศ. 1434”  ณ มัสยิดบ้านทองหลาง ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
อ่านต่อ
เสวนาในหัวข้อเรื่อง “จิตสาธารณะกับมุมมองของศาสนา”
 • 11 July 2017 15:29
 • 106
 • 0
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมคลังสมอง ชั้น 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) อ.ประสานศรี เจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “จิตสาธารณะกับมุมมองของศาสนา” ในโครงการ “การสร้างจิตสาธารณะเพื่อสังคมไทย" จัดโดย ก
อ่านต่อ
คณะนักวิจัยจาก ม.มหิดล เข้าพบและสัมภาษณ์
 • 11 July 2017 14:50
 • 220
 • 0
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556  ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี  อ.จารึก  เซ็นเจริญ  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้สัมภาษณ์และตอบข้อซักถามของนักวิจัยจากโครงการ “การพัฒนามาตรฐานการดำเนินชีวิตทางสังคม และวัฒนธรรมในสังคมไทย” โดยสถาบันแ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมฯ
 • 11 July 2017 13:31
 • 105
 • 0
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมงานเปิดตัวโครงการ “พัฒนาศักยภาพสตรีมุสลิมตามวิถีอิสลามใน 14 จังหวัดภาคใต้”  และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามปฏิญญาความร่วมมือระหว่าง สำนักงานโครงการพั
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในงานวันแห่งมุสลิมนนท์
 • 11 July 2017 13:21
 • 96
 • 0
เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม 2555   อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และพบปะผู้นำองค์กรมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี พร้อมบรรยายพิเศษ  ในงาน “วันแห่งมุสลิมนนท์”  ณ วิทยาลัยอัซซิกรอ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี คณะก
อ่านต่อ
คณะครูและนักเรียนจาก รร.มุสลิมพัฒนศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท
 • 11 July 2017 11:47
 • 198
 • 0
เมือวันที่ 3  ธันวาคม 2555  โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี นำคณะครูและนักเรียนจำนวน 50 คน รับฟังโอวาทและบรรยายสรุป จาก อ.สุธรรม บุญมาเลิศ  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ
 • 11 July 2017 11:22
 • 96
 • 0
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ ในงานฮิจเราะห์ศักราช “ไวท์เพิร์ล รักนบี ปกป้องนบี” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ สนามชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต องค์การบร
อ่านต่อ
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 11 July 2017 11:01
 • 106
 • 0
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะผู้นำศาสนา (ดาอี) และเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ จากโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ประจำปี 2556 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สมาน มาลีพันธุ์ ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวอำนวยพรให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ฮ.ศ.1433
 • 11 July 2017 10:42
 • 93
 • 0
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555  อ.สมาน มาลีพันธ์  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวอำนวยพรให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี ฮ.ศ.1433 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกระทรวงวัฒนธรรมได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮั
อ่านต่อ
อบต.บานา จ.ปัตตานี นำคณะครูและนักเรียนเข้ารับฟังโอวาท
 • 11 July 2017 10:38
 • 114
 • 0
เมื่อวันที่ 20 กันยายน นายมะรอสดี เงาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบานา  อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี  นำคณะนักเรียนและครู จากโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพ ค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด"  เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารฯ และรับฟังโอวาท  โดยมี ดร.วิศรุต
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีกล่าวโอวาทและขอพร ในงาน ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2555
 • 11 July 2017 10:01
 • 90
 • 0
       เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 อ.ประสาน  ศรีเจริญ  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและขอพร ในงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2555” Phuket Andaman Halal for Tourism 2012 (PATH 2012)&nbs
อ่านต่อ
คณะกรรมกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ มอบสาส์นแสดงความยินดี
 • 11 July 2017 09:56
 • 132
 • 0
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555  พระสังฆราชยอแซฟชูศักดิ์  ศิริสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ พร้อมด้วย  คุณพ่อพิพัฒน์ รุ่งเรืองกุล  คุณพ่อเสนอ  ดำเนินสดวก และคณะฯ  เข้ามอบศาส์นแสดงความยินดีเนื่อง
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการกลางฯ ลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2555
 • 11 July 2017 09:42
 • 99
 • 0
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555เวลาประมาณ 13.30 น. นายสมัย เจริญช่าง ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายรัศมี ดำชะไว และคณะ เดินทางไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหามหาราช
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีร่วมกับ กอท. จัดเลี้ยงละศีลอด ประจำปี 2555
 • 11 July 2017 09:11
 • 104
 • 0
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00 - 20.00 น. จุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย   ได้มีการจัดงานเลี้ยงละศีลอด ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 โดยได้รับเกียรติจาก คณะทูตานุฑูตประจำประเทศต่างๆ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนร
อ่านต่อ
คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเข้าเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี
 • 7 July 2017 15:23
 • 104
 • 0
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต นำคณะนิสิตชมรมศาสนสัมพันธ์มุสลิม จำนวน 300 คน เข้าเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี  โดยมี ดร.วิศรุต เลาะวิถี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ และกล่าวโอวาทแก่นิสิตเพื่อถ่ายทอดการปฏิบัติตนในการใช้ชีว
อ่านต่อ
คณะผู้นำศาสนาจาก จ.ปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน
 • 7 July 2017 15:03
 • 97
 • 0
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555  เทศบาลตำบลบ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นำคณะผู้นำศาสนาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี อ.สุเทพ เลาะลาเมาะ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
อ่านต่อ
เทศบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 7 July 2017 14:55
 • 104
 • 0
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555  เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี  นำคณะผู้นำชุมชน และผู้นำศาสนา เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.เจริญ โต๊ะมางี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป  ณ ห้องประชุมเล็ก ศู
อ่านต่อ