ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
 • 18 August 2017 10:20
 • 84
 • 0
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด / อำเภอ เจ้าหน้าที่ และผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จากโครงการเพิ่มพูนศักยภาพผู้บร
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
 • 18 August 2017 10:05
 • 111
 • 0
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นำสมาชิกสภาฯ และกลุ่มสตรี จากโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีนายสมชาย เจ๊ะวังมา เป็นผู้แทนจุฬารา
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำกล่าวดุอาขอพรให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • 18 August 2017 09:57
 • 82
 • 0
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 19.30 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  นายประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นผู้นำกล่าวดุอาขอพรให้แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี 
อ่านต่อ
คณะคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรสัมพันธ์เข้ามอบสาส์น
 • 17 August 2017 10:18
 • 78
 • 0
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 คณะคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรสัมพันธ์ โดย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการฯ บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักร์ สัมพันธ์ บาทหลวงสมเกียรติ บุญอนันตบุตร นำคณะ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • 17 August 2017 10:12
 • 92
 • 0
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนผู้ได้รับการคัดเลือ
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (RBAC)
 • 17 August 2017 09:35
 • 113
 • 0
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 อ.สมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงาน สำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับพร้อมให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เนื่องในโอกาสที่นำนักศึกษามุสลิมมาปฐมนิเทศน์ที่สำนักจุฬาราชมนตรี ในการนี้ อ.อุสมาน ซูโอ๊ะ ได้ให้ความรู้เก
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานต้อนรับรอมฎอน ฮ.ศ.1435 ณ จังหวัดกระบี่
 • 17 August 2017 09:18
 • 86
 • 0
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานต้อนรับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1435 ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่
อ่านต่อ
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม เข้าพบรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • 17 August 2017 09:10
 • 67
 • 0
คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรี  และคณะทำงานช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวมุสลิม เข้าพบรักษาราชการแทนผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขอความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการปฏิบัติศาสนกิจ ในช่วงเดือนรอมฎอนให้กับผู้ต้องกักมุสลิม   ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอา
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2557
 • 16 August 2017 15:19
 • 57
 • 0
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 อาจารย์อรุณ บุญชม ตัวแทนท่านจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และให้คำอวยพรแก่ฮุดญาด และผู้ร่วมงาน ในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อแก่ชาวไทยมุสลิมที่ไปแสวงบุญ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี 2557    โดย กระทรว
อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศนำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังโอวาท
 • 16 August 2017 14:37
 • 101
 • 0
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักจ
อ่านต่อ
เยาวชนชายแดนใต้เทิดไท้องค์ราชันย์ รุ่นที่ 44 เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 16 August 2017 14:32
 • 80
 • 0
21 เมษายน 2557 กรมการปกครอง นำคณะเยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์” รุ่นที่ 44 ประกอบด้วยเยาวชนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเอกชนจ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Bangkok Halal 2014
 • 16 August 2017 14:27
 • 158
 • 0
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557  นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Bangkok Halal 2014 ณ สนามกีฬาหัวหมาก ซึ่งจัดโดย มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าร่วมกับยาตีมทีวี โดยมีพี่น้องมุสลิมร่วมงานจำนวนมาก
อ่านต่อ
อบต.บานา จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
 • 16 August 2017 14:00
 • 102
 • 0
เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี นำสมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบานา และกลุ่มสตรี จากโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี ประจำปีงบประมาณ 2557” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดย
อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านตันหยงนำคณะครูและนักเรียนเข้าทัศนศึกษา
 • 16 August 2017 13:58
 • 78
 • 0
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านตันหยง สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จากโครงการ “เปิดประตูสู่โลกกว้าง ประจำปี 2557”  เข้าทัศนศึกษา โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจ
อ่านต่อ
ให้ความรู้แก่นักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • 16 August 2017 11:38
 • 146
 • 0
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมนักศึกษามุสลิม องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะนักศึกจากจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายคฑาวุธ เลาะหมุด เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับพร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารฮาลาลและการอนุมัติ
อ่านต่อ
คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเข้าศึกษาดูงาน
 • 11 August 2017 15:58
 • 91
 • 0
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.วิศรุต เลาะวิถี  หัวหน้าภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ นำคณะนักศึกษา สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เข้าศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์  หนุ่มสุข เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนร
อ่านต่อ
มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์คนร้ายลอบยิง จังหวัดนราธิวาส
 • 11 August 2017 15:56
 • 72
 • 0
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนฯ ไปเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ครอบครัว นายเจ๊ะมุ มะมัน - นางพาดีละห์ แมยู ผู้ได้รับคว
อ่านต่อ
การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 2/2556
 • 17 July 2017 14:15
 • 112
 • 0
การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียร
อ่านต่อ
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนำคณะผู้นำทางศาสนา เข้าศึกษาดูงาน
 • 17 July 2017 14:04
 • 105
 • 0
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะผู้นำทางศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายสุธรรม บุญมาเ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาฯ และกอท.มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์
 • 14 July 2017 15:05
 • 84
 • 0
เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56  เวลา 11.00 น. นายรัศมี ดำชะไว ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  รองเลขาธิการฯ นายอับดุลเลาะ แอนดริส รองเลขาธิการฯ  นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี และคณะเดินทางมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • 14 July 2017 14:23
 • 127
 • 0
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมูฮำมดียะห์อนุสรณ์ สะแลน้อยอุปถัมภ์ที่สำเร็จการศึกษาภาคฟัรดูอีน ในระดับชั้น ป.6 และชั้น ป.9 พร้อมกล่าวโอวาท ณ โรงเรียนมูฮำมดียะ
อ่านต่อ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2556
 • 14 July 2017 12:07
 • 84
 • 0
(21 พฤศจิกายน 2556) กรมการศาสนาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2556 (ฮ.ศ.1434) ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมนูโวซิตี้ กรุงเ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะจากสภาสันติสุขตำบลสามัคคี จ.นราธิวาส
 • 13 July 2017 15:43
 • 75
 • 0
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 สภาสันติสุขตำบลสามัคคี อ.เรือเสาะ จ.นราธิวาส นำคณะอิหม่าม กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้อำนวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน โดยมี นายสมชาย เจ๊ะวังมา เป็นผู้แทนจุฬารา
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะกับกรมการศาสนาประสานความร่วมมือ ด้านศาสนิกสัมพันธ์แห่งอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์
 • 13 July 2017 15:31
 • 80
 • 0
กรมการศาสนาได้จัดให้มีโครงการประสานความร่วมมือด้านศาสนิกสัมพันธ์แห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ 3 โดยสำนักจุฬาราชมนตรีได้มอบหมายให้ ดร.วิศรุต เลาะวิถี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมโครงการ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นเกียรติและขอดุอาอฺ (ขอพร) ในพิธีส่งและอำนวยพรผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
 • 13 July 2017 15:03
 • 88
 • 0
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ร่วมเป็นเกียรติและขอดุอาอฺ (ขอพร) ในพิธีส่งและอำนวยพรผู้แสวงบุญที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในช่วงเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2556 (ฮ.ศ. 1434) ณ บริเวณ ชั้น 1 ประตู 3 - 4 อาคารท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะจากสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิคแห่งประเทศไทย
 • 13 July 2017 14:44
 • 97
 • 0
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556  ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับ คณะจากสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิคแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะจาก อบต.สะกอม จ.สงขลา
 • 13 July 2017 13:06
 • 105
 • 0
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา และศูนย์ศึกษาอัลกุรอ่าน มัสยิดตักญีดุลอาบิดีน อ.เทพา นำคณะจากโครงการ “อัลกุรอ่านเพื่อสันติสัญจร” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี  โดยมี อ.เจริญ โต๊ะมางี
อ่านต่อ
กรมการปกครองนำคณะเยาวชนเข้ารับฟังโอวาท
 • 13 July 2017 10:31
 • 101
 • 0
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นำคณะเยาวชนจากโครงการ “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์” รุ่นที่ 41 และ 42   เข้าพบและรับฟังโอวาทจาก อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์บริหา
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานมัสยิดเกาะนางคำ ปี 56
 • 13 July 2017 10:23
 • 164
 • 0
เมื่อวันที่  27  เมษายน 2556 อ.สุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวโอวาทในงานมัสยิดบ้านเกาะนางคำ หมู่ 4 ต.เกาะนางคำ อ.ปากพยูน จ.พัทลุง มัสยิดบ้านเกาะนางคำ ปัจจุบันได้รองรับการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะจาก อบต.บาเจาะเหนือ
 • 13 July 2017 10:16
 • 96
 • 0
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556  องค์การบริหารส่วนตำบล บาเจาะเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิก อบต. เข้าเยี่ยมชมสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานฯ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายส
อ่านต่อ