สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามฯ เปิดรับนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 14:22
 • 184
 • 0
ประกาศ   ..............   สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร   "การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่"   หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561   .............
อ่านต่อ
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ปีการศึกษา 2559-2560
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 14:08
 • 174
 • 0
รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เทคนิคและวิชาชีพของรัฐใน
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ บรรยายหัวข้อพลเมืองดีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 14:05
 • 163
 • 0
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้รับเชิญให้เป็นองค์ปาฐก (Keynote Speaker) บรรยายในหัวข้อ พลเมืองดีพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (المواطنة الصالحة أساس للتعايش السلمي) ในงานสัมมนาอิสลามศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4 เรื่อง การศึกษาอิสล
อ่านต่อ
วะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม รอมฎอนในสายตาเพื่อนต่างศาสนา
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:59
 • 176
 • 0
9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี จัดวะสะฏียะฮ์ฟอรั่ม ในหัวข้อ “รอมฎอนในสายตาเพื่อนต่างศาสนา” ณ ห้องประชุมวีไอพี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย คลองตัน โดยวิทยากร อ.เพิ่มศักดิ์ จะเรีย
อ่านต่อ
ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาไทยในจอร์แดน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:55
 • 117
 • 0
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ, ผศ.ดร.มูฮํมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง รอง ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ, ดร.อณัส อมาตยกุล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่นักศึกษาไทยในจอร์แดนในโครงการพัฒนามุมมองและทัศนคติ (Perspective) ของนักศึกษาไทยมุสลิมต่อกระแส Radical Is
อ่านต่อ
ร่วมหารือเรื่องการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เรื่อง "ข้อห่วงกังวลของชุมชนพุทธ-มุสลิมในสังคมไทยในเดือนกรกฎาคม 2560
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:47
 • 128
 • 0
9 พฤษภาคม 2560 ทีมคณาจารย์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล ประกอบด้วย รศ.ดร.โคทม อารียา, ดร.สุภาสเมต ยุนยะสิทธ์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ ดร.ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ และคุณมานียา รักษาผล พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมโครงการผู้เชื่อมประสานของกลุ่มถักทอสั
อ่านต่อ
โครงการสัมมนาขับเคลื่อนการวิจัยสังคมมุสลิมในสังคมไทย การท้าทายจากแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกวิสัย (Secular World)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:44
 • 101
 • 0
สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี จัดโครงการสัมมนาขับเคลื่อนการวิจัยสังคมมุสลิมในสังคมไทย การท้าทายจากแนวคิดสุดโต่งทางศาสนาและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกวิสัย (Secular World)ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรีเจนท์ รา
อ่านต่อ
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง สังคมไทยและข้อคิดในนิทานราชธรรม: จากวรรณกรรมเปอร์เซียสู่วรรณกรรมไทย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:38
 • 130
 • 0
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 น. มีการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สังคมไทยและข้อคิดในนิทานราชธรรม: จากวรรณกรรมเปอร์เซียสู่วรรณกรรมไทย ณ ห้องประชุมมูลนิธิวัฒนธรรมอิสลามเพื่อการศึกษาและพัฒนา (ว.ก.พ.) พญาไท กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื
อ่านต่อ
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และผลต่อการป้องกันการสุดโต่ง
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:12
 • 113
 • 0
12 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุมอิสลามนานาชาติในหัวข้อ “ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์และผลต่อการป้องกันการสุดโต่ง” ณ
อ่านต่อ
สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯจัดปาฐกถา ”จริยธรรมของการถกเถียง คุณธรรมของความเห็นต่าง”
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:09
 • 113
 • 0
(25 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 - 15.45 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดปาฐกถาพิเศษ ” จริยธรรมของการถกเถ
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับผู้บริหารองค์กรทางสายกลางจากประเทศมาเลเซีย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 13:08
 • 98
 • 0
7 กันยายน 2559 ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี Dr.Nasharudin Mat Isa Chief Executive Officer of the Global Movement of Moderates Foundation ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพ
อ่านต่อ
การสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ พุทธ - มุสลิม : วิทยปัญญาในการอยู่ร่วมกันของโลกตะวันออก
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:30
 • 120
 • 0
(22 มกราคม 2559) เวลา 13.30 - 17.00 น. สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี รวมกับ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และศูนย์นโยบายโลกมุสลิม จัดการสนทนาว่าด้วยวะสะฏียะฮ์ (ทางสายกลาง)
อ่านต่อ
ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ ได้รับเชิญไปบรรยายร่วมกับวิทยากรจากประเทศตุรกีและประเทศมาเลเซีย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:20
 • 73
 • 0
วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง บทบาทของสื่อและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการสานเสวนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมกับวิทยากรจากประเทศตุร
อ่านต่อ
การประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดเสวนาวะสะฏียะฮ์ซีรีย์
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 11:09
 • 112
 • 0
(วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558) เวลา 17.00 น. มีการประชุมว่าด้วยเรื่องการจัดเสวนาวะสะฏียะฮ์ซีรีย์ ณ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ สำนักจุฬาราชมนตรี มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิ
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 4/2558
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:57
 • 99
 • 0
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรีจัดการประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 4/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาวันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำน
อ่านต่อ
บรรยาย เรื่อง วะสะฏียะฮ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:55
 • 157
 • 0
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผอ.สถาบันฯ ไปบรรยายเรื่อง วะสะฏียะฮ์พื้นฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม ให้กับแกนนำนักศึกษามุสลิมจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 70 คน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำแนวคิดวะสะฏียะฮ์มาปรับใช้ในกิจกรรม
อ่านต่อ
สัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ หัวข้อ "ก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลามด้วยหลักวะสะฎียะฮ์"
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:53
 • 125
 • 0
เมื่อวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2558 มีการสัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ หัวข้อ : "ก้าวข้ามโรคเกลียดกลัวอิสลามด้วยหลักวะสะฎียะฮ์" โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ได้เดินทางมาเปิดโครงการสัมมนาผู้นำมุสลิมเชียงใหม่ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการอ
อ่านต่อ
แนวทางสายกลางกับการเสริมสร้างสันติสุขในพหุสังคม
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:47
 • 95
 • 0
เมื่อวันที่28 กันยายน 2558 มีการประชุมสัมมนาเรื่อง "แนวทางสายกลางกับการเสริมสร้างสันติสุขในพหุสังคม "Reconstruction of Muslim Civilisation in Multi-Cultural and Multi-Religious ASEAN Countries Based on the Concept of Islamic Moderation (AL-WASATIYYAH
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 4/2560
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:32
 • 138
 • 0
วันที่ 28 กันยายน 2560 ท่านจุฬาราชมนตรีให้เกียรติเปิดการประชุมคณะกรรมบริหารสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า แขวงคลองสิบ เข
อ่านต่อ
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบางอุทิศ
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:28
 • 148
 • 0
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาเครือข่ายฯ นำโดย อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา ฮัจยีเราะห์หมัด เรืองปราชญ์ และทีมงานมูลนิธิศรัทธาเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ได้ร่วมรณรงค์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Yateem TV เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนบางอุทิศ เจริญกรุง ๙๙
อ่านต่อ
สภาเครือข่ายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขัง ชุมชนมัสยิดนูญูมุลมูฮายีรีน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:24
 • 91
 • 0
วันที่ 27 ตุลาคม 2559 นายอบี ยะลา กรรมการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนสภาเครือข่ายฯ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องที่ได้รับความเดือนร้อนจากน้ำท่วมขังบ้านเรือน มัสยิด สุสานมุสลิม ณ ชุมชนมัสยิดนูญูมุลมูฮายีรีน หมู่ 2 ตำบล
อ่านต่อ
สภาเครือข่ายฯ สำนักจุฬาราชมนตรีมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:17
 • 93
 • 0
28 มิถุนายน 2559 เวลา 11.30 น. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย อ.สุธรรม (มับรูก) บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการสภาเครือข่ายฯ อ.มูฮัมหมัดเฟาซี แยนา นายสาโรจน์
อ่านต่อ
สภาเครือข่ายฯ ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:08
 • 120
 • 0
สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย   8 มิถุนายน 2559 นพ.อนันต์ชัย ไทยประทาน ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ตัวแทนสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี  เดินท
อ่านต่อ
น้ำใจจากชาวไทยถึงมือผู้อพยพชาวซีเรียในเลบานอน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 10:07
 • 118
 • 0
(27 กุมภาพันธ์ 2559 ) คณะผู้แทนจากสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี ยาตีมทีวี มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า และเครือข่ายเพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ได้เดินทางปฏิบัติภารกิจมอบความช่วยเหลือชุดยังชีพแก่ผู้อพยพชาวซีเรียในเ
อ่านต่อ
กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮศ 1439
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 09:58
 • 167
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเครฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙.................         ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ใน
อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮ.ศ. 1439
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 09:56
 • 101
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ...................        เพื่อให้การกำหนดวันที่ ๑ เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงปร
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 09:43
 • 162
 • 0
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี นายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเล
อ่านต่อ
ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 09:36
 • 138
 • 0
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลาท้องถิ่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย 14.00 น. ณ กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ คณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนฮัจย์แห่งประเทศไทย นำโดยร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในฐ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center)
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 09:35
 • 93
 • 0
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center)  ณ โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โดยทางศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางนี้จะให้บริการ วัค
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวัล ฮ.ศ. ๑๔๓๙
 • 22 กุมภาพันธ์ 2018 09:29
 • 123
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวัลฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙ ***************          ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนยะมาดิ้ลเอาวัล
อ่านต่อ