น้องชาวไทยมุสลิมร่วมขอพร (ดุอา) เพื่อให้ขวัญ กำลังใจและความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศไทย
 • 24 November 2016 14:10
 • 172
 • 0
4  กันยายน 2558 เวลา 13.20 น.  พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมขอพร (ดุอา) หลังจากละหมาดวันศุกร์ เพื่อให้ขวัญ กำลังใจและความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศไทย โดย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในการนำขอพร (ดุอา)
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิม ร่วมกันขอพรวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558
 • 24 November 2016 14:10
 • 153
 • 0
      สำนักจุฬาราชมนตรีขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องมุสลิม ร่วมกันขอพรเพื่อให้ขวัญและกำลังใจ รวมทั้งความเชื่อมั่นกลับคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็ว โดยพร้อมเพรียงกันในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลาหลังละหมาดวันศุกร์
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮ.ศ. ๑๔๓๗
 • 24 November 2016 14:10
 • 114
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ....................       ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ ๑ ของเดือนมูฮัรรอม ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๗ ในวันอ
อ่านต่อ
พิธีปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2558
 • 24 November 2016 14:10
 • 152
 • 0
พิธีปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2558 โดย อ.อรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธิปิดการปฐมนิเทศ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุมเล็กอาคารศูนย์บริหารกิจ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1437
 • 24 November 2016 14:10
 • 134
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 *****************       เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงปร
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานสมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ครั้งที่ 5
 • 24 November 2016 14:10
 • 188
 • 0
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายอนันต์ วันแอเลาะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษในงาน “สมาคมมุสลิมสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ ต้อนรับอีดิ้ลอัฎฮา ครั้งที่ 5” ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวั
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2558
 • 24 November 2016 14:10
 • 159
 • 0
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2558 หรือ (World Hapex 2015) โดยมี Prof. Dr.Saleh H.Alaayed เลขาธิการ International I
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำศาสนาอิสลามสำหรับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 1
 • 24 November 2016 14:10
 • 300
 • 0
13 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายอับดุลอาซิส ยานยา ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำศาสนาอิสลามสำหรับประเทศในเอเชีย-แปซิฟิค ครั้งที่ 1 (The 1ST Muslim Reli
อ่านต่อ
ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮ.ศ.1437
 • 24 November 2016 14:10
 • 155
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1437 **********       เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1437 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุ
อ่านต่อ
คณะจากโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:10
 • 199
 • 0
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2558 คณะผู้บริหาร, คณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี  อาคารศูนย์บริหาร
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้
 • 24 November 2016 14:10
 • 147
 • 0
9 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นำคณะเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามและเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พหุวัฒนธรรม” รุ่นที่ 2 ตามหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธ
อ่านต่อ
เครือข่ายมุสลิมเอเชียและมูลนิธิทรัพยากรเอเชียนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 November 2016 14:10
 • 159
 • 0
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558  เครือข่ายมุสลิมเอเชีย (Asian Muslim Action Network) และมูลนิธิทรัพยากรเอเซีย (Asian Resource) โดยความร่วมมือของ Islamic Relief Worldwide นำคณะผู้เข้าร่วมสัมมนา “เอเชียเสาวนาสืบเนื่องจากแถลงการณ์อิสตันบ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานพิธีงานรวมน้ำใจสู่มิฟตาฮ์ปี 58
 • 24 November 2016 14:10
 • 217
 • 0
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธี พร้อมกล่าวโอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับซานาวี ในงาน “รวมน้ำใจสู่มิฟตาฮ์ฯ 58” โดย มี อ.อรุณ บุญชม (รองประธานคณะผู้ทรงค
อ่านต่อ
เชคฮาบี๊บ อัลอัยดารูซ นักการศาสนาชาวเยเมน เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:10
 • 122
 • 0
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.30 น. เชคฮาบี๊บ อัลอัยดารูซ และ เชคฮาบี๊บ อัลซะก๊อฟ ผู้แทน เชค ฮาบี๊บ อุมัร บินอัลฮาฟิซ ฮ่าฟี่ซ่อฮู่มุ้ลเลาะห์ นักการศาสนาชาวเยเมน เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) โดยมี นายประสาน ศร
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ยื่นหนังสือและแถลงการณ์ฯ ถึงนายกรัฐมนตรี/หัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • 24 November 2016 14:10
 • 109
 • 0
       วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายวุฒิ ฐิตะลักขณะ คณะทำงานจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเล
อ่านต่อ
พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 November 2016 14:10
 • 163
 • 0
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.15 น. พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ และปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมนตรี  (นายอาศิส พิทักษ์
อ่านต่อ
นักธุรกิจชาวคูเวตเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:10
 • 153
 • 0
     เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2558 นายอันวาร์ ดาตู  ประธานมูลนิธิอัซ-สะนัด เพื่อการศึกษาและการกุศล จังหวัดยะลา  และนายริดดูวัน แกมะ  เลขานุการมูลนิธิอัซ-สะนัดเพื่อการศึกษาและการกุศล จังหวัดยะลา  นำเช
อ่านต่อ
พ.ต.อ.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:10
 • 187
 • 0
วันที่ 28 ตุลาคม 2558 พ.ต.อ.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบก.น.3 รักษาราชการแทน ผกก.สน.หนองจอก เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เพื่ออำลาไปเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่ง ผบก.สภ.นนทบุรี โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬารา
อ่านต่อ
เลขาธิการ ปปส. และคณะเข้าร่วมหารือแนวทางป้องกันปัญหายาเสพติด
 • 24 November 2016 14:10
 • 121
 • 0
    วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 น. นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ร่วมพูดคุยถึงแนวท
อ่านต่อ