ท่านจุฬาราชมนตรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนใจอิสลาม
 • 24 November 2016 14:11
 • 137
 • 0
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สนใจอิสลาม ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสันติชน
อ่านต่อ
เยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท
 • 24 November 2016 14:11
 • 90
 • 0
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโครงการฯ พิเศษ รุ่นที่ 1 ตามหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจ
อ่านต่อ
สาส์นแสดงความยินดี เจ้าฟ้าชายมุฮัมมัด บิน นายิฟ บิน อับดุลอาซีซ อ้าล ซุอู้ด
 • 24 November 2016 14:11
 • 83
 • 0
สาส์นแสดงความยินดีเจ้าฟ้าชายมุฮัมมัด บิน นายิฟ บิน อับดุลอาซีซ อ้าล ซุอู้ดมกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
อ่านต่อ
ชมรมมุสนลิมวิชิตสัมพันธ์นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 November 2016 14:11
 • 154
 • 0
(13 กุมภาพันธ์ 2558) ชมรมมุสนลิมวิชิตสัมพันธ์ ภูเก็ต นำคณะอิหม่าม ครูสอนศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อ.กอเซ็ม มั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมน
อ่านต่อ
ตัวแทนผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:11
 • 100
 • 0
(14 กุมภาพันธ์ 2557)  ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ ให้การรับรอง อายะตุลลอฮ์อาลีเรซา อะอ์รอฟี ตัวแทนผู้นำสูงสุด สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุศฏอฟา , ฯพณฯ ฮุเซน กะมา
อ่านต่อ
คณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า) เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:11
 • 100
 • 0
(16 กุมภาพันธ์ 2558) ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ให้การต้อนรับ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลาม และสัปปุรุษมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมกับเรียนเชิญท่
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557-2558 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 24 November 2016 14:11
 • 135
 • 0
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557-2558  สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  “วันครอบครัวคุรุสัมพันธ์” ณ มัสยิดน๊
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 November 2016 14:11
 • 183
 • 0
(14 กุมภาพันธ์ 2558) นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวโอวาทแก่คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน จำนวน 45 คน จากโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูง
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส
 • 24 November 2016 14:11
 • 102
 • 0
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อ.บางเจาะ จ.นราธิวาส นำคณะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายสุรศักดิ์ จำปี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีเปิดป้ายอาคารโรงเรียนนาดียะห์บำรุงศาสน์
 • 24 November 2016 14:11
 • 98
 • 0
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558  ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีและดุอาอฺเปิดป้ายอาคารใหม่โรงเรียนนาดียะห์บำรุงศาสน์ ณ มัสยิดยามีอุลนาดียะห์ (ลำกะโหลก) ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 November 2016 14:11
 • 121
 • 0
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายสมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานจุฬาราชมนตรี ให้การรับรองนายธฤต  จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทู
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี เปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 34
 • 24 November 2016 14:11
 • 135
 • 0
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายปริญญา ประหยัดทรัพย์ เลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปี ฮ.ศ.1436
 • 24 November 2016 14:11
 • 178
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ยะมาดิ้ลอาเครประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 **************************        เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 เป็นไป
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1436
 • 24 November 2016 14:11
 • 143
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวัลประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ***************        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวั
อ่านต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมตรี
 • 24 November 2016 14:11
 • 95
 • 0
(21 มีนาคม 2558) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาร
อ่านต่อ
คณะอิม่ามจากเทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าเยี่ยคารวะ
 • 24 November 2016 14:11
 • 137
 • 0
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองนราธิวาส นำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิล้าล ในเขตเทศบาล เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีเปิดงาน “รวมน้ำใจสู่ริดงานฯ 58”
 • 24 November 2016 14:11
 • 199
 • 0
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมน้ำใจสู่ริดวานฯ 58” ณ โรงเรียนริดวานุ้ลอิสลาม ซ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเคร ประจำปี ฮ.ศ.1436
 • 24 November 2016 14:11
 • 120
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเครประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ***************       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเคร ประจำป
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 2/2558
 • 24 November 2016 14:11
 • 132
 • 0
(16 มีนาคม 2558) การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารก
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีประธานพิธีวางรากฐานอาคารมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า)
 • 24 November 2016 14:11
 • 97
 • 0
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีวางรากฐานอาคารมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า)  โดยมีคณะกรรมการอิสลามจ.ปทุมธานีร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2558
 • 24 November 2016 14:11
 • 137
 • 0
การสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2558 โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และองค์กรร่วม ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การรับรองอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร
 • 24 November 2016 14:11
 • 99
 • 0
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา และนายสมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานจุฬาราชมนตรี ให้การรับรองศาสตราจารย์มูฮัมมัดฮัดซาน อดีตรองอธิการ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
 • 24 November 2016 14:11
 • 100
 • 0
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2558 โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมชาลีน่า หัวหม
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะจาก อบต.ลุโบ๊ะสาวอ
 • 24 November 2016 14:11
 • 107
 • 0
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำคณะผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน โดยมี นายอรุณ บุญมาเลิศ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารกิจการ
อ่านต่อ
การเสวนาวิชาการเรื่อง
 • 24 November 2016 14:11
 • 295
 • 0
14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ถอดบทเรียนทางออกของผู้แสวงหาที่พักพิงเชื้อสายเติร์กและโรฮิงญา"   โดยในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี ประธานพิธีวางรากฐานอาคารเรียนของมัสยิดอัลฟาลาห์ (คลองเก้า)
 • 24 November 2016 14:11
 • 141
 • 0
วันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา10.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ประธานพิธีขอดุอาอ์ และวางรากฐานอาคารเรียนหลังใหม่ของมัสยิดอัลฟาลาห์ (คลองเก้า) โดยมี นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬ
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดป้ายอาคารมัสยิดเกาะปันหยี
 • 24 November 2016 14:11
 • 89
 • 0
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดมัสยิดเกาะปันหยีดารุสสาลาม ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา พร้อมคณะประกอบด้วย นายวันมูฮัมหมัด นอร์ มะทา , นายอารีย์ วงศ์อารยะ , พล.ต.ต.สุรินทร์
อ่านต่อ
งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “วิถีไทยมุสลิม” ปี 2558
 • 24 November 2016 14:11
 • 147
 • 0
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ร่วมเปิดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว “วิถีไทยมุสลิม” ปี
อ่านต่อ
ผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • 24 November 2016 14:11
 • 127
 • 0
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการธนาคาร และผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมลงนามบันท
อ่านต่อ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ มอบโล่รางวัลพระราชทานฯ แก่จุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:11
 • 90
 • 0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโล่รางวัล “มหิดลวรานุสรรณ์” ประจำปี 2556 แก่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อมอบให้จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อประชา
อ่านต่อ