อบต.เขาคราม จ.กระบี่นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 72
 • 0
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ นำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่นและคณะกรรมการประจำมัสยิดในพื้นที่ตำบลเขาคราม เข้าศึกษาดูงาน โดยมี อา
อ่านต่อ
ขอเชิญพี่น้องมุสลิมร่วมละหมาดฆออิบ เพื่อขอพรแด่พระราชาธิบดี อับดุลเลาะห์ บิน อับดุลอาซีซ อ้าลซาอู๊ด
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 50
 • 0
 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ บิน อับดุลอาซีซ อ้าล ซาอู๊ด แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ทรงมีต่อพี่น้องมุสลิมในนานาประเทศและสังคมโลก สำนักจุฬาราใคร่ขอเชิญพีน้องมุสลิมทุกท่านร่วมละหมาดฆอ
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 1/2558
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 61
 • 0
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์  ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคาร
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี ร่วมพิธีเปิด
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 57
 • 0
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น. ฯพณฯท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเปิด "งานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 2" (Chiang Mai Halal International Fair 2015 : CHIF 2015)&nb
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 117
 • 0
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ช่วงเวลา 16.30 - 18.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมณตรี เป็นประธานเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลา
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สนใจอิสลาม
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 98
 • 0
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและกล่าวโอวาทแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรอิสลามขั้นพื้นฐานสำหรับผู้สนใจอิสลาม ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมมูลนิธิสันติชน
อ่านต่อ
เยาวชนจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 69
 • 0
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 คณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” นำคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากโครงการฯ พิเศษ รุ่นที่ 1 ตามหลักสูตรสังคมพหุวัฒนธรรม นำพาสันติสุข สู่ชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจ
อ่านต่อ
สาส์นแสดงความยินดี เจ้าฟ้าชายมุฮัมมัด บิน นายิฟ บิน อับดุลอาซีซ อ้าล ซุอู้ด
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 58
 • 0
สาส์นแสดงความยินดีเจ้าฟ้าชายมุฮัมมัด บิน นายิฟ บิน อับดุลอาซีซ อ้าล ซุอู้ดมกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรี แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย
อ่านต่อ
ชมรมมุสนลิมวิชิตสัมพันธ์นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 105
 • 0
(13 กุมภาพันธ์ 2558) ชมรมมุสนลิมวิชิตสัมพันธ์ ภูเก็ต นำคณะอิหม่าม ครูสอนศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ โดยมี อ.กอเซ็ม มั่นคง ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมน
อ่านต่อ
ตัวแทนผู้นำสูงสุดสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านและคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 67
 • 0
(14 กุมภาพันธ์ 2557)  ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ ให้การรับรอง อายะตุลลอฮ์อาลีเรซา อะอ์รอฟี ตัวแทนผู้นำสูงสุด สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติอัลมุศฏอฟา , ฯพณฯ ฮุเซน กะมา
อ่านต่อ
คณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า) เยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 66
 • 0
(16 กุมภาพันธ์ 2558) ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ให้การต้อนรับ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น คณะกรรมการอิสลาม และสัปปุรุษมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า) อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้าเยี่ยมคารวะพร้อมกับเรียนเชิญท่
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557-2558 สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 81
 • 0
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล  เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557-2558  สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  “วันครอบครัวคุรุสัมพันธ์” ณ มัสยิดน๊
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์นำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 142
 • 0
(14 กุมภาพันธ์ 2558) นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวโอวาทแก่คณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชน จำนวน 45 คน จากโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูง
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะ อบต.ปะลุกาสาเมาะ จ.นราธิวาส
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 60
 • 0
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุกาสาเมาะ อ.บางเจาะ จ.นราธิวาส นำคณะผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น เข้าศึกษาดูงาน โดยมี นายสุรศักดิ์ จำปี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีเปิดป้ายอาคารโรงเรียนนาดียะห์บำรุงศาสน์
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 60
 • 0
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558  ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีและดุอาอฺเปิดป้ายอาคารใหม่โรงเรียนนาดียะห์บำรุงศาสน์ ณ มัสยิดยามีอุลนาดียะห์ (ลำกะโหลก) ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ
อ่านต่อ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 63
 • 0
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายสมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานจุฬาราชมนตรี ให้การรับรองนายธฤต  จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทู
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี เปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 34
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 82
 • 0
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายปริญญา ประหยัดทรัพย์ เลขานุการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปี ฮ.ศ.1436
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 135
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ยะมาดิ้ลอาเครประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 **************************        เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 เป็นไป
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวัล ประจำปี ฮ.ศ.1436
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 91
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวัลประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ***************        ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลเอาวั
อ่านต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมตรี
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 72
 • 0
(21 มีนาคม 2558) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) โดยมีนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาร
อ่านต่อ
คณะอิม่ามจากเทศบาลเมืองนราธิวาสเข้าเยี่ยคารวะ
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 84
 • 0
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 เทศบาลเมืองนราธิวาส นำคณะอิหม่าม คอเต็บ บิล้าล ในเขตเทศบาล เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีเปิดงาน “รวมน้ำใจสู่ริดงานฯ 58”
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 153
 • 0
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “รวมน้ำใจสู่ริดวานฯ 58” ณ โรงเรียนริดวานุ้ลอิสลาม ซ.ลาดพร้าว 130 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเคร ประจำปี ฮ.ศ.1436
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 79
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเครประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1436 ***************       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนด วันที่ 1 ของเดือนยะมาดิลอาเคร ประจำป
อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 2/2558
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 91
 • 0
(16 มีนาคม 2558) การประชุมคณะทำงานร่างหลักสูตรการฝึกอบรมวะสะฏียะฮ์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารก
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีประธานพิธีวางรากฐานอาคารมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า)
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 73
 • 0
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม2558 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีวางรากฐานอาคารมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ (คลองเก้า)  โดยมีคณะกรรมการอิสลามจ.ปทุมธานีร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ มัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์  ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2558
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 88
 • 0
การสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2558 โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และองค์กรร่วม ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2558 ณ อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถ.ประชาอุทิศ แขวง/เขตทุ่งครุ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีให้การรับรองอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัล-อัซฮัร
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 71
 • 0
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 อ.อรุณ บุญชม ผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะห์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา และนายสมชาย เจ๊ะวังมา หัวหน้าสำนักงานจุฬาราชมนตรี ให้การรับรองศาสตราจารย์มูฮัมมัดฮัดซาน อดีตรองอธิการ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 74
 • 0
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2558 โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมชาลีน่า หัวหม
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะจาก อบต.ลุโบ๊ะสาวอ
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 71
 • 0
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นำคณะผู้นำศาสนาและเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน โดยมี นายอรุณ บุญมาเลิศ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์บริหารกิจการ
อ่านต่อ
การเสวนาวิชาการเรื่อง
 • 24 พฤศจิกายน 2016 14:11
 • 126
 • 0
14 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดการเสวนาวิชาการ เรื่อง "ถอดบทเรียนทางออกของผู้แสวงหาที่พักพิงเชื้อสายเติร์กและโรฮิงญา"   โดยในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต
อ่านต่อ