เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 November 2016 14:11
 • 144
 • 0
    เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การรับรอง H.E. Mr.Abdullah Saleh Ahmed Al-Maimani เอกอัครราชทูตรัฐสุลต่านโอมานประจำประเทศไทย เข้าเยี
อ่านต่อ
การสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร ประจำปี 2557
 • 24 November 2016 14:11
 • 110
 • 0
         เมื่อวันที่ 17-20 มีนาคม 2557   สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย และฝ่ายการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกผู้ร
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันสานสันติภาพเพื่อการพัฒนา” ครั้งที่ 3/2557
 • 24 November 2016 14:11
 • 88
 • 0
  การประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันสานสันติภาพเพื่อการพัฒนา” ครั้งที่ 3/2557 วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 โดยมี รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลา
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 95
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 **************                เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอยับ ประจำปีฮิจเ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนยะมาดิ้ลอาเคร ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 100
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1ของเดือนยะมาดิ้ลอาเครประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 .......................           ตามที่ ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำ
อ่านต่อ
ระเบียบและขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย สำหรับนักเรียนทุนอัลอัซฮัร ปี 2557
 • 24 November 2016 14:11
 • 104
 • 0
ระเบียบและขั้นตอน การยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตอียิปต์ประจำประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อัล-อัซฮัร  ประจำปีการศึกษา 2557 https://drive.google.com/file
อ่านต่อ
อบต.บานา จ.ปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
 • 24 November 2016 14:11
 • 78
 • 0
เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลบานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี นำสมาชิกสภาฯ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบานา และกลุ่มสตรี จากโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพแกนนำสตรี ประจำปีงบประมาณ 2557” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาด
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีขอเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมร่วมขอพร (ดุอาอฺ) ให้ประเทศชาติและสังคมเกิดความสันติสุข
 • 24 November 2016 14:11
 • 122
 • 0
ขอเชิญชวนให้พี่น้องมุสลิมร่วมขอพร (ดุอาอฺ) ให้ประเทศชาติและสังคมเกิดความสันติสุขตัวอย่างบทขอพร (ดุอาอ์) ให้มีความรัก ความสามัคคี ความสงบและบ้านเมืองปลอดภัย
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 19
 • 24 November 2016 14:11
 • 97
 • 0
เมื่อวันที่ 5  เมษายน 2556 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดการอบรมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 19   ณ ห้องประชุมโรงแรมเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต  โดย สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับอง
อ่านต่อ
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2557 (ฮ.ศ.1435)
 • 24 November 2016 14:11
 • 97
 • 0
        สำนักจุฬาราชมนตรีจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี 2557 (ฮ.ศ.1435) วันที่ 5 เมษายน 2557 โดย ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี ประ
อ่านต่อ
คณะเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท
 • 24 November 2016 14:11
 • 83
 • 0
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 กรมการปกครอง นำคณะเยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์” รุ่นที่ 43 ประกอบด้วยเยาวชนชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดปทุมธานี ปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 90
 • 0
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 อาจารย์อรุณ บุญชุม ผู้แทนจุ ฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีทางศาสนา “งานเมาลิดกลางจังหวัดปทุมธานี” ครั้งที่ 8 ประจำปี ฮ.ศ.1435 ณ มัสยิดอัลฮูดาคลอง13 สายกลาง จ.ปทุมธานี โดยมี คณะกรรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุม
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะนำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 November 2016 14:11
 • 76
 • 0
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นำคณะผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับพ
อ่านต่อ
คณะผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรีเข้าเยี่ยมกลุ่มผู้อพยพมุสลิม จ.ตราด
 • 24 November 2016 14:11
 • 98
 • 0
          เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ได้มอบหมายให้คณะผู้แทนประกอบด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายสมาน อาดัม ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด
อ่านต่อ
เยาวชนชายแดนใต้เทิดไท้องค์ราชันย์ รุ่นที่ 44 เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 November 2016 14:11
 • 91
 • 0
21 เมษายน 2557 กรมการปกครอง นำคณะเยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557 “เยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชันย์” รุ่นที่ 44 ประกอบด้วยเยาวชนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรี
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Bangkok Halal 2014
 • 24 November 2016 14:11
 • 242
 • 0
      เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557  นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Bangkok Halal 2014 ณ สนามกีฬาหัวหมาก ซึ่งจัดโดย มูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าร่วมกับยาตีมทีวี โดยมีพี่น้
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับ ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 84
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอยับประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 **********           ตามที่ ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือน
อ่านต่อ
แถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนขององค์กรมุสลิมในประเทศไทยต่อกรณีฆาตกรรมนายโมฮัมหมัด อัลรูไวลี่ ชาวซาอุดิอาระเบีย
 • 24 November 2016 14:11
 • 150
 • 0
แถลงการณ์ เรื่อง จุดยืนขององค์กรมุสลิมในประเทศไทย ต่อกรณีฆาตกรรม นายโมฮัมหมัด อัลรูไวลี่ ชาวซาอุดิอาระเบีย โดย สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร
อ่านต่อ
การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2557
 • 24 November 2016 14:11
 • 90
 • 0
การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอนำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 November 2016 14:11
 • 73
 • 0
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557  องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา นำคณะผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี จำนวน 110 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์บริ
อ่านต่อ
กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:11
 • 72
 • 0
         เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายธนิสร ณ สงขา กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ท่านจุฬาราชมนตรี เนื่องท่านโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาราชมนตรี  
อ่านต่อ
กระทรวงการต่างประเทศนำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังโอวาท
 • 24 November 2016 14:11
 • 145
 • 0
            เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลข
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุงนำคณะเข้าศึกษาดูงาน
 • 24 November 2016 14:11
 • 71
 • 0
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าศึกษาดูงาน โดยมี อ.สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม
อ่านต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน นำคณะเข้ารับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:11
 • 76
 • 0
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้แทนชุมชน เข้ารับฟังโอวาท และการบรรยายเรื่อง “วิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรในการนำพาสังคมมุสลิมไทยสู่ป
อ่านต่อ
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาและคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 November 2016 14:11
 • 160
 • 0
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การรับรอง นายมานพชัย วงศ์ภักดี อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองเอเชียใต้และเจ้าหน้าที่  เข้าเยี่ยมคารวะและปรึกษาข้อราชการกับท่านจุฬาร
อ่านต่อ
แถลงข่าว เรื่อง จุดยืนขององค์กรมุสลิมในประเทศไทย กรณีฆาตกรรมนักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย
 • 24 November 2016 14:11
 • 82
 • 0
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สํานักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วราชอาณาจักร แถลงข่าว เรื่อง จุดยืนขององค์กรมุสลิมในประเทศไทย กรณีฆาตกรรม นายโมฮัมหมัด อัลรูไวลี่ นักธุรกิจชาวซาอุดิอาระเบีย ได
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันวสฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา”
 • 24 November 2016 14:11
 • 72
 • 0
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 สำนักจุฬาราชมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันวสฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา” ณ ห้องลังกาวี ชั้น 2 โรงแรมรีเจ้นท์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 84
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบานประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 **********           เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซะบาน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรี
อ่านต่อ
งานสัมมนา เรื่อง “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2557”
 • 24 November 2016 14:11
 • 122
 • 0
เมื่อวันที่ 28-31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาลคณะกรรมการกลางอิสลามประจำประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานพันธมิตร จัดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2557” ณ
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันวสฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา” ครั้งที่ 5/2557
 • 24 November 2016 14:11
 • 87
 • 0
            เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 สำนักจุฬาราชมนตรี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันวสฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา” ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องลังกาวี ชั้น 2 โร
อ่านต่อ