ผู้บริหาร IBANK เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:12
 • 84
 • 0
        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปี ฮ.ศ.1434
 • 24 November 2016 14:12
 • 106
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ********      เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจยะห์ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงปร
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีส่งผู้แทนเข้าร่วมคณะกับกรมการศาสนาประสานความร่วมมือ ด้านศาสนิกสัมพันธ์แห่งอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์
 • 24 November 2016 14:12
 • 102
 • 0
      กรมการศาสนาได้จัดให้มีโครงการประสานความร่วมมือด้านศาสนิกสัมพันธ์แห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 – 20 กันยายน 2556 ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ 3 โดยสำนักจุฬาราชมนตรีได้มอบหมายให้ ดร.วิศรุต เลาะวิถี ที่ปรึกษาจุฬาราชมน
อ่านต่อ
คณะนักศึกษาไทยและมาเลเซียเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 24 November 2016 14:12
 • 67
 • 0
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556  ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ให้การต้อนรับ นายทรงศัก สายเชื้อ อัครราชทูต นำคณะผู้นำนักศึกษามาเลเซีย คณะกรรมการสมาคม นักศึกษาไทยในมาเลเซีย และเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะและ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:12
 • 84
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ..............         เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนต
อ่านต่อ
โรงเรียนพระดาบสนำคณะเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท
 • 24 November 2016 14:12
 • 70
 • 0
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556  โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำคณะศิษย์พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4  และคณะครูอาจารย์ เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังโอวาท โดยมี อ.เจริญ โต๊ะมางี  ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวโอว
อ่านต่อ
ผู้บริหารโรงแรม Hillton Makkah ให้การต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:12
 • 83
 • 0
       ผู้บริหารโรงแรม Hillton Makkah ให้การต้อนรับท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) อะมีรุ้ลฮัจย์ ประจำปี 2556 (ฮ.ศ. 1434) และคณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ เนื่องในโอกาสที่ท่านจุฬาราชมนตรีเข้าพัก ซึ่งเป็นแขกที่เป็นทางการท่
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปี ฮ.ศ.1434
 • 24 November 2016 14:12
 • 95
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434------------       ด้วย จุฬาราชมนตรี ได้มีบัญชาให้ประกาศกำหนดวันอีฎิ้ลอัดฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1434 ตรงกับ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 จึงขอประกาศให
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:12
 • 76
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัรประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435****************        เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตรี จึงป
อ่านต่อ
การประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2556
 • 24 November 2016 14:12
 • 87
 • 0
    (21 พฤศจิกายน 2556) กรมการศาสนาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานกิจการฮัจย์ประจำปี 2556 (ฮ.ศ.1434) ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2556 ณ
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดมัสยิดปากิสตาน มัมบะอุลฮิดายะห์จังหวัดร้อยเอ็ด
 • 24 November 2016 14:12
 • 188
 • 0
     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดมัสยิดปากิสตาน มัมบะอุลฮิดายะห์ ร้อยเอ็ด ซึ่งมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สมาชิกสภามนตรี ก่อตั้งสันนิบาตมุสลิมโลก นายกสภามหาวิทยาลัยอิสลามยะล
อ่านต่อ
เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านจุฬาราชมนตรี
 • 24 November 2016 14:12
 • 94
 • 0
     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 นายพีรศักย จันทวรินทร์ เอกอัคราชทูตไทย ประจำกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เพื่อขอคำชี้แนะในการไปปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วย นายชารีฟ ศรีเจริญ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:12
 • 75
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอมประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 *********           ตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนมูฮัรรอม ประจำปีฮิจ
อ่านต่อ
สารจุฬาราชมนตรี แสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ ของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • 24 November 2016 14:12
 • 70
 • 0
สารจุฬาราชมนตรีแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก---------------------------        ข้าพเจ้า ในนามของพี่น้องมุสลิมไทย ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุก
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • 24 November 2016 14:12
 • 116
 • 0
        เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนมูฮำมดียะห์อนุสรณ์ สะแลน้อยอุปถัมภ์ที่สำเร็จการศึกษาภาคฟัรดูอีน ในระดับชั้น ป.6 และชั้น ป.9
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานพิธีงานรวมน้ำใจสู่มิฟตาฮ์ปี 56
 • 24 November 2016 14:12
 • 90
 • 0
     เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธี และกล่าวโอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำนเร็จการศึกษาระดับซานาวี ในงาน “รวมน้ำใจสู่มิฟตาฮ์ฯ 56”  โดย มี อ.อรุณ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:12
 • 113
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัรประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 *******         ตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 14
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะ ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • 24 November 2016 14:12
 • 68
 • 0
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมคณะเดินทางไปลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ พระบรมมหาราชวัง
อ่านต่อ
การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 2/2556
 • 24 November 2016 14:11
 • 129
 • 0
การประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮ.ศ 1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 78
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาลประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 ***********           เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรีย
อ่านต่อ
วางรากฐานอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดชลบุรี
 • 24 November 2016 14:11
 • 95
 • 0
    เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2556 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในพิธีวางรากฐานอาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามจังหวัดชลบุรี ณ หมู่ที่ 5  ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี     อาคารศูนย์บริ
อ่านต่อ
กรมกิจการพลเรือนทหารเรือนำคณะผู้นำทางศาสนา เข้าศึกษาดูงาน
 • 24 November 2016 14:11
 • 64
 • 0
        เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556  กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ นำคณะผู้นำทางศาสนา (ดาอี) ในพื้นที่ปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบาเจาะ อำเภอยี่งอ และอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาฯ และกอท.มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์
 • 24 November 2016 14:11
 • 74
 • 0
       เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56  เวลา 11.00 น. นายรัศมี ดำชะไว ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  รองเลขาธิการฯ นายอับดุลเลาะ แอนดริส รองเลขาธิการฯ  นายสุวิทย์ เซ็นเจริญ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี และคณะเดินทาง
อ่านต่อ
ท่านจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช
 • 24 November 2016 14:11
 • 140
 • 0
   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556  ท่านจุฬาราชมนตรี  (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  เป็นประธานพิธีถวายพระพร ในงานเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการอิสลามประจำกร
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเป็นประธานเปิดป้ายที่ทำการสมาพันธ์ศิษย์เก่าอัล-อัซฮัร
 • 24 November 2016 14:11
 • 81
 • 0
       เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในงานเปิดป้ายอาคารที่ทำการของ “สมาพันธ์ศิษย์เก่าอัล-อัซฮัร” ณ สมาพันธ์ศิษย์เก่าอัล-อัซฮัรโลก สาขาประเทศไทย ซ.อ่อนนุช 17 ถ.พัฒ
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันสานสันติภาพเพื่อการพัฒนา” ครั้งที่ 1/2557
 • 24 November 2016 14:11
 • 77
 • 0
การประชุมคณะกรรมการนโยบาย “สถาบันสานสันติภาพเพื่อการพัฒนา” ครั้งที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชั้น 3 อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถ.คลองเก้า แขวงคลอง
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเป็นประธานพิธีงานโรงเรียนอิสลามบำรุงวิทยา
 • 24 November 2016 14:11
 • 87
 • 0
(4 มกราคม 2557) นายประสาน ศรีเจริญ เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีในงาน “รวมน้ำใจสู่อิสลามบำรุงวิทยา 57” ณ โรงเรียนอิสลามบำรุงวิทยา ต.ดอนฉิมพลี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
อ่านต่อ
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี กรณีเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมทำการข่มขู่คุกคามมัสยิดบ้านสุโส๊ะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
 • 24 November 2016 14:11
 • 54
 • 0
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี กรณีเหตุการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมทำการข่มขู่คุกคามมัสยิดบ้านสุโส๊ะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร ประจำปี ฮ.ศ.1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 83
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเครประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 **********       เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนรอบีอุ้ลอาเคร ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จุฬาราชมนตร
อ่านต่อ
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปี ฮ.ศ. 1435
 • 24 November 2016 14:11
 • 76
 • 0
ประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาลประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1435 *******       ตามที่ข้าพเจ้าได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลเอาวาล ประจำปีฮิจเร
อ่านต่อ