ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเยี่ยม บริษัท Ingress Autoventures Co.,Ltd.
 • 6 April 2018 20:59
 • 514
 • 0
วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ เข้าเยี่ยม Ingress Autoventures Co.,Ltd. จ.ระยอง โดย คุณซุลกิฟลี มุฮัมมัดนาเซร (Financial Controller) คุณโรสลัน
อ่านต่อ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลำหินเข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี
 • 29 March 2018 15:38
 • 239
 • 0
พ.ต.อ สินชัย  นิ่มปุญญกำพงษ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลลำหิน และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะนักเรียนจากจังหวัดปัตตานี
 • 28 March 2018 15:13
 • 259
 • 0
26 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. โรงเรียนบ้านปากบางตาวา โรงเรียนวัดสถิตชลธาร และองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา จังหวัดปัตตานี นำคณะครูและนักเรียน เข้าเยี่ยมคาระวะและรับฟังโอวาท โดยมีนายคัมภีร์ ดิษฐากรณ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี  ให้การต้อนรับและให้
อ่านต่อ
พิธิเปิดการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561
 • 28 March 2018 11:59
 • 515
 • 0
28 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. พิธิเปิดการสอบคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ประจำปี 2561 โดยสำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำประเทศไทย และองค์กรร่วม โ
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561
 • 27 March 2018 18:01
 • 417
 • 0
27 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม ครั้งที่ 1/2561
 • 26 March 2018 14:34
 • 255
 • 0
26 มีนาคม 2561 สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการและประเมินผล  ครั้งที่ 1/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ครั้งที่ 4
 • 24 March 2018 19:30
 • 470
 • 0
วันที่ 24 มีนาคม 2561 ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดงาน "เมาลิดกลางจังหวัดยะลา สู่อาเซียน ครั้งที่ 4" ซึ่งจัดขึ้น ณ สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมีนายหะยีอิสมาแอ ฮารี ประธานคณ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดการสัมมนา โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต
 • 21 March 2018 14:33
 • 383
 • 0
21 มีนาคม 2561 นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เปิดการสัมมนา "โครงการอภิปรายและประกาศใช้ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชนสุจริต" โดย นายสมชัย ถิวะวีนธุ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 49/2559 ด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2561
 • 20 March 2018 09:38
 • 294
 • 0
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. สำนักจุฬาราชมนตรีจัดประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 ด้านสื่อสารมวลชน ครั้งที่ 1/2561 โดย จักร์กฤษ เพิ่มพูล ประธานคณะกรรมการฯ เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้ เทิดไท้องค์ราชัน รุ่นที่ 55
 • 16 March 2018 16:28
 • 714
 • 0
15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ร่วมต้อนรับและให้โอวาทแก่เยาวชนจากโครงการสัมมนาเยาวชนเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561 “เยา
อ่านต่อ
สำนักจุฬาฯจัดอบรมหลักสูตรศาสนพิธีกรเพื่อยกระดับพิธีกรด้านงานศาสนา
 • 14 March 2018 13:32
 • 300
 • 0
สำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีและกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการอบรม “ศาสนพิธีกร” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉ
อ่านต่อ
สำนักจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาจากจังหวัดตรัง
 • 6 March 2018 09:27
 • 361
 • 0
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นำคณะผู้นำศาสนาจากโครงการฝึกอบรมจริยธรรมสำหรับผู้นศาสนาเข้าเยี่ยมคารวะและศึกษาดูงาน โดยมี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีชุดใหม่
 • 27 February 2018 16:12
 • 251
 • 0
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรีชุดใหม่ นำโดยนายอภิสิทธิ์ บุญรอด ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลพบุรี ในโอ
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต
 • 22 February 2018 09:43
 • 383
 • 0
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานสำนักจุฬาราชมนตรี โดยมี นายสมชาย เจ๊ะวังมา รองผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมเล
อ่านต่อ
ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีเข้าร่วมประชุมเตรียมการฮัจย์ประจำปี 2561 (ฮ.ศ.1439)
 • 22 February 2018 09:36
 • 296
 • 0
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลาท้องถิ่นที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย 14.00 น. ณ กระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ คณะอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนฮัจย์แห่งประเทศไทย นำโดยร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ในฐ
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center)
 • 22 February 2018 09:35
 • 198
 • 0
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทาง (Vaccine Center)  ณ โรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์ โดยทางศูนย์สร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้ใหญ่และนักเดินทางนี้จะให้บริการ วัค
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้บริการระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก
 • 22 February 2018 09:27
 • 214
 • 0
10 มกราคม 2561เวลา 10.00 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้บริการระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสล
อ่านต่อ
ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์อิสลามนานาชาติ เข้าเยี่ยมคารวะ
 • 21 February 2018 11:36
 • 223
 • 0
๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เชคมัจดีย์  ซียาดี  ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์อิสลามนานาชาติ สาขาประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)  โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อับดุลเลาะ
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 21 February 2018 11:35
 • 380
 • 0
๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดใหม่ นำโดยนายหล่อ สายวารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใ
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเปิดงานโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
 • 21 February 2018 11:29
 • 364
 • 0
๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)  เป็นประธานเปิดงานโรงเรียนท่าอิฐศึกษา  ณ บริเวณสนามโรงเรียนท่าอิฐศึกษา ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก
 • 21 February 2018 11:26
 • 327
 • 0
๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายกชุดใหม่ นำโดยนายมูฮำหมัด อุตสาหะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครนายก ในโอกาสเข
อ่านต่อ
ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามีนบุรี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ
 • 21 February 2018 11:11
 • 331
 • 0
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม 25๖๐ นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การรับรองนางพยอม ศรีอนันต์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขามีนบุรี พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉล
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี
 • 21 February 2018 10:56
 • 458
 • 0
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายสนั่น ล้ำประเสริฐ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี ในโอกาสเข้า
อ่านต่อ
เปิดอาคารมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง
 • 21 February 2018 10:53
 • 533
 • 0
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารมัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ (มาบตาพุด) จังหวัดระยอง และงานรวมใจสู่นูรุ้ลฮิดายะห์ ครั้งที่ ๑๕ ณ มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
อ่านต่อ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • 21 February 2018 10:48
 • 445
 • 0
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมด้วยนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายอีซา มิตรมานะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมค
อ่านต่อ
ผู้แทนจุฬาราชมนตรีเปิดงานวันแห่งมุสลิมนนท์ ครั้งที่ 17
 • 21 February 2018 10:47
 • 333
 • 0
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 นายอรุณ บุญชม ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และพบปะผู้นำองค์กรมุสลิมในจังหวัดนนทบุรี พร้อมบรรยายพิเศษ ในงาน “วันแห่งมุสลิมนนท์” ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการอิสลา
อ่านต่อ
กิจกรรม มาทำดี ตามรอยพ่อ
 • 21 February 2018 10:41
 • 683
 • 0
๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักจุฬาราชมนตรีร่วมกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “มาทำดี ตามรอยพ่อ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้รั
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเปิดมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 • 21 February 2018 10:29
 • 562
 • 0
(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในพิธีเปิดมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.นาทราย อ.เมืองนครศรีธรรมราช โดยมี ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู
อ่านต่อ
จุฬาราชมนตรีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ
 • 21 February 2018 10:25
 • 384
 • 0
(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๐.๐๐ น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างโดย บริษัท อัซซายิร อินเตอร์เนชั่นเนลกรุ๊ป ประเท
อ่านต่อ
ต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากรัฐกลันตัน มาเลเซีย
 • 21 February 2018 10:21
 • 400
 • 0
(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วยนายวุฒิ ฐิตะลักขณะ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้นำศาสนาอิสลามจากรัฐ
อ่านต่อ