23 ธันวาคม 2563 ณ กระทรวงวัฒนธรรม จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล) มอบหมายให้คณะผู้แทน นำโดย นายประสาน  ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนา สำนักจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีฝ่ายแผนงานและโครงการ และนายมูฮัมหมัดเฟาซี แยนา กรรมการสถาบันวะสะฏียะฮ์ฯ  เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ นายกิตติพันธ์  พานสุวรรณ ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการศาสนา พร้อมมอบสารอำนวยพรเนื่องในโอกาสศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564