22 ธันวาคม 2563 ณ มัสยิดจักรพงษ์ บางลำพู กรุงเทพมหานคร นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด พี่น้องมุสลิมร่วมต้อนรับ คณะเดินด้วยกันนำพาสันตินำโดย พระสุธรรม ฐิตธัมโม ประธานคณะพระธุดงค์รณรงค์เพื่อสันติภาพรอบโลกและประธานโครงการเดินด้วยกันพาสันติ พร้อมด้วยคณะพระธุดงค์และคณะศาสนิก 5 ศาสนา