14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีชุดใหม่ นำโดย นายนิมิตร เลาะมะ ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี เข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี