3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น.  นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน นำโดย นายชวลิต วิชยสุทธิ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พร้อมคณะ เข้าหารือและปรึกษาข้อราชการ โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  นายอิธวัฒน์  พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี  ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และนายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี