ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร
ฮิจเราะห์ศักราช 1442

...............

       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอบีอุ้ลอาเคร ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

 

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

จุฬาราชมนตรี