วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม  2563  เวลา 10.40 น.  ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี นายโมฮาเมด จินาห์ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Mohamed Jinah) เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรีในโอกาสที่เข้ามารับตำแหน่ง  โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมต้อนรับ

ในการเข้าพบครั้งนี้จุฬาราชมนตรีได้กล่าวต้อนรับ พร้อมขอบคุณที่เดินทางมาเยือน ท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณจุฬาราชมนตรีในการต้อนรับที่อบอุ่นแบบฉันพี่น้อง ท่านเอกอัครราชทูตให้ความสนใจที่จะพัฒนากรอบความร่วมมือระหว่างสองประเทศ โดยส่วนหนึ่งใช้องค์กรภาคศาสนาเป็นตัวเชื่อม ทั้งการกระชับความสัมพันธ์ด้านกิจการศาสนา ผลิตภัณฑ์ฮาลาล การท่องเที่ยว ตลอดจนการพูดคุยในเรื่องการต่อยอดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟ