(5 ตุลาคม 2563  เวลา 11.30 น.) นายวินัย  จันทร์ขาว นายกสมาคมนักเรียนไทยในกรุงไคโร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าคารวะและรับฟังโอวาทจากท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณที่สำนักจุฬาราชมนตรีได้เป็นสื่อกลางในการประสานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการนี้ท่านจุฬาราชมนตรีพร้อมคณะได้ให้คำแนะนำการใช้ชีวิตในต่างประเทศ พร้อมทั้งได้ฝากให้ทางสมาคมฯ ช่วยดูแลนักศึกษาที่จะเข้าไปศึกษาต่อในปีการศึกษาใหม่นี้