27 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. ท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานปิด  และให้โอวาทแก่ผู้เข้าศึกษาอบรม หลักสูตร "พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" ประจำปี 2563  รุ่นที่ 4 นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ด้านแผนงานและโครงการ กล่าวรายงาน โดยมี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และดร.ศรัณย์ สายฟ้า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมเป็นเกียรติ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร