ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร
ฮิจเราะห์ศักราช 1442

..............

       ตามที่ ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่  1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1442  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า ในวันและเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนซอฟัร ฮิจเราะห์ศักราช 1442 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2563

 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

 

นายอาศิส พิทักษคุมพล

จุฬาราชมนตรี

 

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนซอฟัร  ฮศ 1442