10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประสาน  ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นำคณะผู้แทนศาสนาอิสลาม ในนามพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ร่วมถวายพระพรชัยมงคลและขอพร (ดุอา) ในการจัดงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ซึ่งมีผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ เข้าร่วมงานฯ จัดโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร