11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา