12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) มอบหมายคณะผู้แทน ประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี, นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์  พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563  ณ พระบรมมหาราชวัง

นายประสาน ศรีเจริญ

นายอรุณ บุญชม

คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง