28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีคณะประกอบด้วย นายประสาน ศรีเจริญ นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี/สมาชิกวุฒิสภา พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง