29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณนา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีท่านจุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานพิธีกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วย นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, นายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร, นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย, ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครอง , ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 3 , คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง, อิหม่ามและคณะกรรมการมัสยิด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร