20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) และคณะ ในโอกาสเข้าคารวะและหารือข้อราชการ โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิส เลขานุการจุฬาราชมนตรี พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมต้อนรับ ณ ห้องรับรองสำนักจุฬาราชมนตรี

จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จุฬาราชมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์