24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี / ผู้แทนจุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายอนุสรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ เลขาธิการสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี และนายนันทวุฒิ ศุภณัฐพานิชเจริญ เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้ารับการกักตัวตามมาตรการและเงื่อนไขของทางราชการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดอาหารฮาลาลให้กับนักเรียนมุสลิมไทยที่เดินทางกลับจากสาธารณรัฐซูดาน และจะเข้ารับการกักตัวในวันช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์กักตัว COVID-19 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์กักตัว COVID-19 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์กักตัว COVID-19 โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี