วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ท่านจุฬาราชมนตรี(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ในการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นปัญหาเกี่ยวกับบทบัญญัติศาสนาอิสลาม ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี