วันพุธที่ มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. จุฬาราชมนตรี (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล) ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มิถุนายน 2563 โดยมีคณะ ประกอบด้วย นายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีนายซากีย์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี/สมาชิกวุฒิสภา และนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง

 

ฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 

ฬาราชมนตรีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี