การประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งผลการดูดวงจันทร์ ปรากฏว่า ไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ ดังนั้น วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (อีฏิ้ลฟิตริ) ประจำปี ฮ.ศ.1441 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

ดูดวงจันทร์ฟิตริ1441

ดูดวงจันทร์ฟิตริ1441

ดูดวงจันทร์ฟิตริ1441