(8 พ.ค.63) เวลา 11.00 น. ณ บ้านพักจุฬาราชมนตรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำคณะ ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ และผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยม นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1441 พร้อมนำเรียนสถานการณ์โควิดของจังหวัด และปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ซึ่งมี นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมพูดคุยในครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง สืบเนื่องจากจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศ ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ว่าด้วยการผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) และแนวทางปฏิบัติ จำเป็นที่จะต้องกำกับให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอกำกับดูแลให้มัสยิดต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันศุกร์ถือปฏิบัติตามแนวทางที่จุฬาราชมนตรีกำหนด

ในโอกาสนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบอินทผลัม ข้าวสาร และน้ำหวาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสาธารณกุศลของจุฬาราชมนตรีในช่วงเดือนรอมฎอนต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พร้อมหารือแนวทางการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พร้อมหารือแนวทางการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พร้อมหารือแนวทางการทำงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี พร้อมหารือแนวทางการทำงาน