5 พฤษภาคม 2563 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะ ร่วมแสดงความอาลัย พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ (สงวน สคารโว/จุลิวรรณลีย์) อดีตเจ้าอาวาส ได้มรณภาพ ณ วัดกาญจนาวาส อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

จุฬาราชมนตรีแสดงความอาลัย พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ ซึ่งได้มรณภาพ

จุฬาราชมนตรีแสดงความอาลัย พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ ซึ่งได้มรณภาพ

จุฬาราชมนตรีแสดงความอาลัย พระครูพิทักษ์ธรรมศาสน์ ซึ่งได้มรณภาพ