วันที่ 23 เมษายน 2563 นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศผลการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี อาคารศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ ดังนั้น วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1441 ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2563