(16 เมษายน 2563) นายประสาน ศรีเจริญ รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  พร้อมด้วย นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี  นายสันติ เสือสมิง ประธานคณะอนุกรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และนายอิธวัฒน์  พิทักษ์คุมพล   รองเลขานุการจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ นายแพทย์ดนัย  ธีวันดา พร้อมด้วย นายแพทย์อรรถพล  รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ตามหลักศาสนา  ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักศาสนา

รองอธิบดีกรมอนามัย

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักศาสนา