16 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องอิสกานดา โรงแรม รีเจนท์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร สำนักจุฬาราชมนตรี จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อชี้ขาดและแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี  ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะแพทย์ผู้ชำนาญการ

แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19

แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID 19