บทคุฏบะฮฺ

“ฝ่าฟันวิกฤติ พิชิตเชื้อร้าย ร่วมแรงร่วมใจ ใช้มาตรการจากอิสลาม”

............

โดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ
ผอ.ศูนย์ประสานงานสานักจุฬาราชมนตรี ประจาภาคใต้
ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ดาวน์โหลดบทคุตบะฮ์ โควิด19

บทคุตบะฮ์ โควิด19

บทคุตบะฮ์ โควิด19

บทคุตบะฮ์ โควิด19

บทคุตบะฮ์ โควิด19