ด้วย สำนักจุฬาราชมนตรีได้รับการประสานขอความร่วมมือจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการสำรวจผู้เข้าร่วมงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 2 มีนาคม 2563 ณ มัสยิดศรีเปตาลิง (Sri Petaling Mosque) กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประเทศไทย ได้รับการรายงานจากจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย ว่า มีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวชาวบรูไน จำนวน 11 ราย และชาวมาเลเซีย จำนวน 1 ราย  ยืนยันการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้ ข้อมูลได้ระบุว่า มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้จากประเทศไทย จำนวน 132 คน

ในการนี้  เนื่องจากในงานดังกล่าวไม่ได้มีการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ กรมควบคุมโรคจึงไม่สามารถติดตามผู้เข้าร่วมงานเพื่อมาคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19 ได้ ดังนั้น สำนักจุฬาราชมนตรีจึงใคร่ขอความร่วมมือดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่ามีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว  ขอความกรุณาแจ้งให้บุคคลดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทางกลับจากงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือแจ้งรายชื่อบุคคลดังกล่าวมายังสำนักจุฬาราชมนตรีโดยด่วน เพื่อที่สำนักจุฬาราชมนตรีจะได้รายงานไปยังกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

Qudamak & Ulamak Malaysia 2020

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 สาหรับผู้เดินทางกลับจากงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” มัสยิดศรีเปตาลิง ประเทศมาเลเซีย

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 สาหรับผู้เดินทางกลับจากงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” มัสยิดศรีเปตาลิง ประเทศมาเลเซีย

มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 สาหรับผู้เดินทางกลับจากงาน “Qudamak & Ulamak Malaysia 2020” มัสยิดศรีเปตาลิง ประเทศมาเลเซีย