29 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยฝ่ายสตรี เยาวชนและเด็ก เปิดการสัมมนาความร่วมมือองค์กรสตรีเพื่อปลดปล่อยอัลกุดส์และปาเลสไตน์ จัดขึ้น ณ ห้องอิสกานดา โรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง 2 กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก คุณอนุสรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ เลขาธิการสภาเครือข่ายฯ กล่าวต้อนรับ คุณรูฮานี บิลร่าหมาน ประธานฝ่ายสตรีฯ กล่าวรายงาน คุณสรินฎา ปุติ รองประธานกรรมการสภาเครือข่ายฯ กล่าวเปิดการสัมมนา โดยมี Dr.Fauziah Mohd Hasan เลขาธิการสภาความร่วมมือสตรีโลกเพื่ออัลกุดส์และปาเลสไตน์ จากประเทศมาเลเซีย เป็นวิทยากรหลัก และ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ ดำเนินรายการและล่ามแปลภาษาไทย มีผู้แทนจากกลุ่มสตรีมุสลิม 60 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา

คุณอนุสรณ์ ศรีอดุลย์พันธุ์ เลขาธิการสภาเครือข่ายฯ

การสัมมนาความร่วมมือองค์กรสตรีเพื่อปลดปล่อยอัลกุดส์และปาเลสไตน์

การสัมมนาความร่วมมือองค์กรสตรีเพื่อปลดปล่อยอัลกุดส์และปาเลสไตน์

คุณสรินฎา ปุติ รองประธานกรรมการสภาเครือข่ายฯ

การสัมมนาความร่วมมือองค์กรสตรีเพื่อปลดปล่อยอัลกุดส์และปาเลสไตน์

การสัมมนาความร่วมมือองค์กรสตรีเพื่อปลดปล่อยอัลกุดส์และปาเลสไตน์