วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันติภาพและการพัฒนาสำนักจุฬาราชมนตรี  ให้การต้อนรับ และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้เข้าอบรมสัมนาหลักสูตร "The 20th School of Peace Studies and Conflict Transformation" จัดโดย มูลนิธิทรัพยากรเอเซีย และสถาบันสันติภาพและการพัฒนาศักษานานาชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมนา จาก 14 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเนปาล ปากีสถาน โซมาเลีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย อัฟกานิสถาน เอธิโอเปีย เมียนม่า ตุรกี อินเดีย แทนซาเนีย รวันด้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมเข้ารับฟังการบรรยาย

The 20th School of Peace Studies and Conflict Transformation

The 20th School of Peace Studies and Conflict Transformation

The 20th School of Peace Studies and Conflict Transformation