(14 กุมภาพันธ์ 2563) ด้วยความห่วงใยของท่านจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายผู้แทน นายอิบรอเหม อาดำ นายณรงค์เดช สุขจันทน์ และ นายสมาน งามโขนง พร้อม นายปราโมทย์ เจริญวงศ์ เพื่อมอบเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์ยิงกราดที่โคราช โดยมอบผ่านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โคราช

มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่โคราช