วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ประธานสภาเครือข่ายฯ พร้อมด้วยนายอิสมาแอล ประธานฝ่ายในประเทศ ผู้นำชุมชน ชมรมอิหม่ามอำเภอสะบ้าย้อย ได้ลงพื้นที่ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เพื่อมอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รวมทั้งปรึกษาหารือหาแนวทางสร้างบ้านหลังใหม่ให้ทดแทนร่วมกันหลายฝ่าย กรณีนี้เกิดเหตุเมื่อ 25 มกราคม 2563 เวลา 00.30 น. เพลิงไหม้บ้าน น.ส.นูรีย๊ะ นิจิ เลขที่ 17 ม.5 บ้านนาจะแหน ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เสียหายทั้งหลัง

สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี

สภาเครือข่ายฯ-ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

สภาเครือข่ายฯ-ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

ผู้ประสบอัคคีภัย