วันที่ 26 มกราคม 2563  ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานกล่าวดุอาอฺ (ขอพร) พิธีเปิดงาน “เราคือ 1 เดียว” จัดโดย มูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธา และพัฒนาสังคม ในอุปถัมภ์ของจุฬาราชมนตรี  โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน  ดร.มนัส นานา ประธานมูลนิธิอิสลามเพื่อการศรัทธาฯ  และมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกแวดวงสังคม เช่น กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม พี่น้องประชาชนผู้สนับสนุน นักการเมือง ผู้นำศาสนาคริสต์ พุทธ ฮินดู ซิกข์

งาน “เราคือ 1 เดียว”

งาน “เราคือ 1 เดียว”

งาน “เราคือ 1 เดียว”