27 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปแก่คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี


องค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและปรับทัศนคติในการปฏิบัติงาน  นำความรู้มาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานและสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและกิดประโยชน์สูงสุด

การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ศึกษาดูงาน

การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ศึกษาดูงาน

การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ศึกษาดูงาน

การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ศึกษาดูงาน