22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี นายสมชาย เจ๊ะวังมา รักษาการผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการของสถานสงเคราะห์เด็กภาคเอกชนในจังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก