17  มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ นำนักศึกษามุสลิมจากจังหวัดชายแดนใต้ในโครงการฝึกอบรมนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2563 จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมคารวะจุฬาราชมนตรี โดยมี ผศ.ดร.อับดุลเลาะ หนุ่มสุข ผู้อำนวยการสถาบันวะสะฏียะฮ์เพื่อสันภาพและการพัฒนา เป็นผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวโอวาทและบรรยายสรุปแก่คณะนักศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย