17 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักจุฬาราชมนตรี ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี นำโดย นายธานี พ่วงชู รองประธานคณะกรรมการบริหารชมรม ฯ และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เข้าคารวะนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของชมรมฯ
ในการนี้ ท่านจุฬาราชมนตรี ได้ให้โอวาท และแนะนำในการดำเนินโครงการให้เกิดประสิทธิภาพ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่วางเอาไว้

ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

ชมรมสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี