(9 มกราคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ได้รับเกียรติบรรยายเรื่อง "ISLAM AND MUSLIMS IN THAILAND" ตามคำเชิญของอธิบดีกรมสารนิเทศ ในโครงการ “ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศมุสลิม" จัดโดย กรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีนายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ เป็นประธานในการเริ่มนำเสนอเรื่องราวของความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศมุสลิม พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนมุสลิมจาก ราชอาณาจักรบาห์เรน รัฐการ์ตา จอร์แดน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 8 คน ที่เข้าร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร

ISLAM AND MUSLIMS IN THAILAND

ISLAM AND MUSLIMS IN THAILAND